Artykuł ekspercki

Dyrektywa CSRD zwiększa wartość raportowania pozafinansowego

1 września 2023

Monika Kulik, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zabrała głos w „debacie o ESG Press”. Wypowiedź dotyczy ujawniania danych niefinansowych przez kolejną grupę przedsiębiorstw w związku z publikacją dyrektywy CSRD.

— Dane niefinansowe będą traktowane tak jak finansowe: będą miały taką samą wagę, podlegały takiemu samemu procesowi weryfikacji, audytowania. Muszą więc mieć odpowiednią jakość, być rzetelne i wiarygodne — mówi Monika Kulik.

Artykuł dostępny we wrześniowym (2023) wydaniu dwumiesięcznika Press.

Autorzy

Monika Kulik

Monika Kulik

Monika Kulik jest członkinią zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu i ekspertką ds. CSR w Orange Polska. Z firmą związana jest od 2001 roku.  Odpowiadała min. za kreowanie i  prowadzenie firmowych programów prospołecznych. Obecnie jako Ekspert ds. CSR zajmuje się kluczowymi projektami  z zakresu CSR w firmie. Odpowiada za przygotowanie corocznego Raportu Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska- integracja cyfrowa, współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.

Absolwentka Pedagogiki i Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką podyplomowych studiów „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” w Akademii Leona Koźmińskiego.