Artykuł ekspercki

„Długofalowa pomoc ma największą wartość”. Wywiad z Joanną Erdman

18 grudnia 2020

18 grudnia w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazała się rozmowa z Joanną Erdman, członkinią zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Przemyślany i długoplanowy CSR pozwala uniknąć pułapek i w sposób bardziej trwały oraz bardziej skuteczny odpowiada na potrzeby, w tym oczywiście te świąteczne. Według badania „Menedżerowie CSR” blisko 50 proc. respondentów jest zdania, że rola CSR w firmach wzrosła z powodu pandemii. A to oznacza, że CSR staje się stopniowo elementem strategii, a nie doraźną świąteczną akcją. To bardzo optymistyczne wyniki – mówi Joanna Erdman, członkini zarządu FOB.

Rozmowa dostępna jest także online >>

Autorzy

Joanna Erdman

Joanna Erdman

Wiceprezeska ING Banku Śląskiego, odpowiedzialna za realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju „Nasza Odpowiedzialność”, która jest częścią strategii biznesowej. W ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju, bank realizuje działania w 3 kierunkach: #ING dla przedsiębiorczych, #ING dla równych szans, #ING dla klimatu. Joanna przewodniczy w banku – Sustainability Forum, na którym cyklicznie ambasadorzy dyskutują o postępach realizacji strategii oraz planują kolejne działania. Joanna inicjuje i angażuje się w wiele wydarzeń m.in. w 2019 roku – CEO Roundtable z udziałem Ministra Inwestycji i Rozwoju, współorganizowane przez Global Compact Network Poland, w okrągły stół dla przedstawicieli sektora bankowego, instytucji finansowych oraz organizacji non-profit zaangażowanych w promocję zrównoważonego rozwoju, konferencję „Odpowiedzialność Ekologiczna Polskiego Biznesu”, organizowaną przez Kancelarię Prezydenta RP i Pracodawców RP. Jest stałą panelistką na Europejskim Kongresie Gospodarczym i Open Eyes Economy Summit. Dzięki jej działaniom ING Bank Śląski, szeroko współpracuje z partnerami w zakresie elektromobilności, a w roku 2019 bank otrzymał od Ministerstwa Finansów mandat na przeprowadzenie emisji zielonych obligacji denominowanych w EUR. Joanna jest również Przewodniczącą Rady Fundacji ING Dzieciom oraz patronką konkursu wolontariackiego ING – Dobry Pomysł. Od 2019 roku jest członkinią Rady Odpowiedzialnego Przywództwa FOB.