Artykuł ekspercki

Dekada zarządzania różnorodnością w Polsce. Regres czy postęp?

7 lutego 2023

W styczniowym numerze miesięcznika „Personel & Zarządzanie” ukazał się raport z komentarzami Marzeny Strzelczak, prezeski, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce, członkini zarządu CSR Europe, i dr hab. Ewy Lisowskiej, profesorki Szkoły Głównej Handlowej, do badania przeprowadzonego z okazji obchodów dziesięciolecia Karty Różnorodności w Polsce.

W materiale ekspertki zwróciły uwagę na poziom świadomości polskich firm w kwestii zarządzania różnorodnością, prowadzonych przez pracodawców programów wspierających grupy zatrudnionych z różnymi potrzebami, a także na podejmowane przez organizacje działania, mające na celu wzmacnianie równości płci. Odniosły się również do korzyści, jakie uzyskują przedsiębiorstwa prowadzące działania z zakresu DEI oraz pozytywnych zmian wprowadzanych przez firmy, wynikających z nowych regulacji unijnych.

Przeprowadzona przez FOB analiza nawiązywała do badania zrealizowanego w 2011 roku przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu „Diversity Index”.

Pobierz raport „Jak polskie firmy zarządzają różnorodnością? Raport z badania 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce” tutaj »

Źródło: „Personel i Zarządzanie”, 2/2023; on-line: https://personel.infor.pl/e-wydanie/58743,1-lutego-2023/75620,personel-i-zarzadzanie/803122,dekada-zarzadzania-roznorodnoscia-w-polsce.html

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.