Artykuł ekspercki

Debata „Wymagania komisji europejskiej w zakresie raportowania – obowiązek czy szansa dla odpowiedzialnych firm”

21 marca 2016

Debata „Wymagania komisji europejskiej w zakresie raportowania – obowiązek czy szansa dla odpowiedzialnych firm” została zorganizowana przez redakcje Rzeczpospolitej i gazety Parkiet 4.03.2016. Jako ekspertka wystąpiła w niej prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Mirella Panek-Owsiańska.

Od 2017 roku zaczną obowiązywać unijne regulacje, na mocy których kilkaset firm zarejestrowanych w Polsce będzie zobowiązanych do raportowania tzw. danych pozafinansowych. Nowe wymogi obejmą głównie spółki giełdowe, banki oraz fundusze inwestycyjne zatrudniające ponad 500 osób i wykazujące sumę bilansową powyżej 20 mln euro lub obroty netto powyżej 40 mln euro. Firmy będą musiały podawać m.in. informacje na temat oceny ryzyk prowadzonej działalności, przeciwdziałania korupcji, negatywnego wpływu ich biznesu na środowisko naturalne, aspektów pracowniczych, społecznych oraz poszanowania praw człowieka. To z jednej strony oznacza konieczność gromadzenia, analizowania, opracowywania i w końcu ujawniania wielu danych, a z drugiej daje szanse na poprawę relacji każdej dużej organizacji z otoczeniem w którym funkcjonuje. Mimo że do wejścia w życie nowych regulacji zostało jeszcze trochę czasu, polskie firmy, administracja państwowa i inne organy już muszą intensywnie pracować, aby im sprostać. Co już zrobiły, a co jeszcze muszą zrobić? Jakie są szanse i zagrożenia związane z raportowaniem danych pozafinansowych? Z czym mogą być największe problemy?

Na te i inne pytania podczas debaty próbują odpowiedzieć:

  • Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
  • Małgorzata Ździanicka-Grabarz, Forum Darczyńców,
  • dr Tomasz Wiśniewski, koordynator projektu Respect Index, Giełda Papierów Wartościowych,
  • Irena Pichola, Partner Deloitte,
  • Jacqueline Kacprzak, radca ministra, Ministerstwo Rozwoju,
  • Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej, Ministerstwo Finansów,
  • Feliks Szyszkowiak, członek zarządu Bank Zachodni WBK,
  • moderator: Tomasz Furman, dziennikarz Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet oraz Rzeczpospolitej

Autorzy