Artykuł ekspercki

Debata „Wizja dla Europy w świetle wyzwań zrównoważonego rozwoju”

20 kwietnia 2011

Debata odbyła się 31 marca 2011 r. podczas ogłoszenia Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki”. Udział w debacie wzięli: prof. Anna Giza-Poleszczuk (Fundacja Stocznia), Dariusz Szwed (Zieloni 2004), dr Grzegorz Makowski (Instytut Spraw Publicznych), Lidia Kołucka-Żuk (CEE Trust) i Zbigniew Pisarski (Fundacja im. Kazimierza Puławskiego). Debatę prowadzi Mirella Panek-Owsiańska, Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Autorzy