Artykuł ekspercki

Debata „Raportowanie niefinansowe – nowe regulacje w pierwszej praktyce z udziałem firm, które stanowią wzór do naśladowania w przygotowywaniu raportów”

19 marca 2018

Zapraszamy do oglądania zapisu debaty „Raportowanie niefinansowe – nowe regulacje w pierwszej praktyce z udziałem firm, które stanowią wzór do naśladowania w przygotowywaniu raportów”.

Debata odbyła się 5.03.2018 w ramach projektu „Biznes Odpowiedzialny w Polsce”, w siedzibie dziennika Rzeczpospolita.

Panelistki: 

  • Jacqueline Kacprzak, Samodzielne Stanowisko ds. CSR i Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi, Biuro Ministra, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  • Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej, Ministerstwo Finansów
  • Ewa Sowińska, Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
  • Elżbieta Szadzińska, Wiceprezes Federacja Konsumentów
  • Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Maria Ibisz, Menedżer, Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej, Deloitte Polska
  • Katarzyna Teter, Menedżer ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Bank Zachodni WBK
  • Rozmowę prowadzi Anita Błaszczak, Rzeczpospolita

Autorzy