Artykuł ekspercki

Czym jest wolontariat pracowniczy i dlaczego warto w niego zainwestować?

18 stycznia 2020

Na Forbes.pl ukazał się artykuł Karola Krzyczkowskiego, menedżera projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, poświęcony korzyściom z realizacji wolontariatu pracowniczego.

„Pracownicy, którzy zdecydowali się na wolontariat przy wsparciu swoich pracodawców, dostrzegają w tej aktywności istotny element osobistego rozwoju. Wskazują na korzyści takie jak możliwość poznania samego siebie, samorealizacji, rozwijania nowych umiejętności i kompetencji czy odkrycia zainteresowań i pasji. Jednak mimo tych konkretnych, osobistych pożytków wolontariusze najczęściej wskazują na zadowolenie, które daje pomaganie potrzebującym” – pisze Karol Krzyczkowski, menedżer projektów i ekspert w zakresie wolontariatu w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Przejdź do artykułu na Forbes.pl >>

Wolontariat wspiera rozwój pracownika

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z Centrum Wolontariatu opublikowało pełny raport z III Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego. Wyniki dowodzą istotnej roli wolontariatu pracowniczego w działaniach firm odpowiedzialnych społecznie, szczególnie jeśli chodzi o dobre praktyki z zakresu miejsca pracy. Kwestie związane ze strategią CSR, obok zagadnień propracowniczych, stanowią główne motywy wprowadzania wolontariatu pracowniczego. Pobierz raport z III Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego >>

Organizatorzy badania: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie

Realizator badania: Puzzle Research

Partnerzy badania: Fundacja Orange, Fundacja Citi Handlowy im. L. Kronenberga

Partnerzy medialni: Rzeczpospolita, PRoto.pl

Autorzy

Karol Krzyczkowski

Karol Krzyczkowski

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu ekspert w dziedzinie wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego. Menedżer projektów, trener, administrator serwisów internetowych, realizator transmisji na żywo w mediach społecznościowych. Animator grupy koordynatorów wolontariatu pracowniczego firm partnerskich FOB.

Od 2004 związany zawodowo z trzecim sektorem. Przez ponad 10 lat pracował z Centrami Wolontariatu w Kielcach, Warszawie i Gdańsku, oraz jako wolny strzelec z różnymi innymi inicjatywami społecznymi.

Absolwent Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych (Fundacja Szkoła Liderów, 2007), Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SLLGO – obecnie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, 2008).

W latach 2012-13, jako pracownik Centrum Wolontariatu w Warszawie współtworzył pierwsze pilotażowe wdrożenie wolontariatu długoterminowego w Polsce. Jego praca polegała na stworzeniu zasad programu i konkursu grantowego dofinansowującego pobyt wolontariuszy. Projekt był dofinansowany w ramach Komponentu Wolontariatu Długoterminowego PO FIO jako jeden z 3 pilotaży w Polsce, a w wyniku oceny merytorycznej wniosków otrzymał najwyższą liczbę punktów od ekspertów.

Biega w maratonach, lubi wegetariańską kuchnię, kolekcjonuje polskie komiksy. Od listopada 2015 realizuje się również jako tata.