Artykuł ekspercki

Czy pokolenie Internetu zmieni odpowiedzialność biznesu? – recenzja książki „Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej”

28 kwietnia 2014

Książka „Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej” autorstwa dr Justyny Szumniak-Samolej* to próba pokazania wpływu, jakie media społecznościowe i Web 2.0 wywierają na zmiany w podejściu do CSR. Książka jest publikacją przygotowaną na podstawie pracy doktorskiej.  

Największą zaletą publikacji jest bez wątpienia zawarty w niej przegląd szerokiego spektrum opracować dotyczących wpływu Internetu na społeczeństwo, gospodarkę i metody komunikacji. Autorka przybliża istotne dla tematu zagadnienia związane z budową sieci, które pomagają zrozumieć prawa rządzące przekazywaniem informacji w ramach Web 2.0. Dużą wartość niesie także przybliżenie sposobu myślenia i postrzegania komunikacji przez osoby, dla których Internet jest naturalnym środowiskiem życia. Umiejscowione zostały one w szerszym kontekście społeczeństwa sieciowego, o którym pisze min. Manuel Castells. Jest to szczególnie istotne, gdyż zmiany, do których doszło na tym polu w najbliższym czasie będę musiały wpłynąć na metody komunikacji firm z otoczeniem. Autorka podjęła również trud przybliżenia polskiemu czytelnikowi publikacji anglojęzycznych dotyczących mediów społecznościowych i CSR.

Zjawiska, którym przygląda się autorka – zarówno rozwój społeczeństwa sieciowego jak i społecznej odpowiedzialności biznesu są bardzo dynamiczne. Co więcej, w różnym stopniu dotyczą nie tylko poszczególnych obszarów globu, ale nawet społeczeństw istniejących w granicach tego samego państwa. Powoduje to, że niemożliwe jest uniknięcie pewnych uogólnień. Nie wpływają one w znaczącym stopniu na wartość merytoryczną publikacji, wymagają jednak od czytelnika uwagi i krytycznego spojrzenia na prezentowane zagadnienia.  Mówiąc o gospodarce sieciowej w kontekście CSR, w publikacji zabrakło również nawiązania do różnych grup interesariuszy. Autorka wspomina jedynie o konsumentach i klientach. W znikomym stopniu poruszane są zagadnienia związane z pracownikami, dostawcami, społecznością lokalną czy uczelniami wyższymi.

Autorce udało się zaprezentować, poza szeroką podstawą teoretyczną, również pewną liczbę przykładów biznesowych związanych z mediami społecznościowymi i Web 2.0. Co bardzo istotne dla osób praktycznie zajmujących się CSR i Internetem – nie są to jedynie dobre praktyki firm. Autorka, dążąc do pokazania szerszego kontekstu,  przedstawiła również działania aktywistów i przykłady firm, których model biznesowy w całości ukierunkowany jest na  realizację strategii społecznej odpowiedzialności.

Publikacja, choć w przeważającej mierze teoretyczna, może zainteresować swoją treścią, a w szczególności znajdującymi się na końcu dobrymi praktykami i modelami biznesowymi również osoby profesjonalnie zajmujące się CSR lub mediami społecznoścowymi. Będzie ona wartościowa również dla przedstawiciela świata akademickiego, prezentuje, bowiem najbardziej nośne i inspirujące publikacje na tym polu.

* Justyna Szumniak-Samolej.2013. Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej. Wydawca: Wydawnictwo Poltex, stron: 351

Autor recenzji: Piotr Domański

Autorzy