Artykuł ekspercki

Czy biznes może chronić dzieci? Rzeczpospolita na temat Karty Praw Dziecka w Biznesie

24 lipca 2023

Karta Praw Dziecka w Biznesie to inicjatywa FOB-u i partnerów, mająca na celu poszanowanie praw dziecka w całym łańcuchu wartości. Więcej na temat Karty mówi członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Monika Kulik – w artykule Rzeczpospolitej z 21.07.2023.

– Wiele firm już prowadzi takie działania, ma np. programy rodzicielskie dla pracowników, politykę posługiwania się wizerunkiem dziecka w komunikacji, standardy bezpieczeństwa produktów czy usług, czy klauzule zabraniające wykorzystywania pracy dzieci w umowach dla dostawców – wskazuje Monika Kulik.

Podpisując Kartę, firma zobowiązuje się, że będzie przestrzegać zawartych w tym dokumencie postanowień. Liczymy więc na pewną społeczną kontrolę – podsumowuje Monika Kulik.

Tekst autorstwa Szymona Cydzika został opublikowany w drukowanej wersji Rzeczpospolitej dn. 21.07.2023. Przyporządkowano go do podsekcji Procedury Wewnętrzne.

Autorzy

Monika Kulik

Monika Kulik

Monika Kulik jest członkinią zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu i ekspertką ds. CSR w Orange Polska. Z firmą związana jest od 2001 roku.  Odpowiadała min. za kreowanie i  prowadzenie firmowych programów prospołecznych. Obecnie jako Ekspert ds. CSR zajmuje się kluczowymi projektami  z zakresu CSR w firmie. Odpowiada za przygotowanie corocznego Raportu Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska- integracja cyfrowa, współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.

Absolwentka Pedagogiki i Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką podyplomowych studiów „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” w Akademii Leona Koźmińskiego.