Artykuł ekspercki

„Czasem biznes musi działać w sprawach wykraczających poza własne organizacje”

14 sierpnia 2020

Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, udzieliła eksperckiego komentarza portalowi PRoto.pl. Wypowiedź dotyczyła zaangażowania firm w kwestie społeczne w kontekście protestów społeczności LGBT+.

Marzena Strzelczak podkreśliła, że ważne jest, aby biznes działał w interesie społecznym, nie tylko swoich właścicieli.

– [Firma – przyp. red.] czerpie z otoczenia, zmienia je i za ten wpływ odpowiada: dbając o przejrzystość, pracowników, środowisko czy płacąc podatki. To uprawnia ją do zabierania głosu także w sprawach ważnych społecznie. O tym mówi ubiegłoroczny manifest prezesów największych korporacji: o prymacie interesariuszy i obowiązku wzniesienia się nad partykularne interesy akcjonariuszy. A to oznacza, że czasem biznes musi działać w sprawach wykraczających poza własne organizacje. Takie też są oczekiwania społeczne, co pokazują m.in. wyniki najnowszego Edelman Trust Barometer. Wiarygodna marka nie tylko przejrzyście komunikuje swoje wartości, ale jest też spójna w działaniach, nie tylko tych z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz organizacji – wyjaśniła Marzena Strzelczak, prezeska FOB.

Cały artykuł dostępny jest tutaj >>

Źródło: PRoto.pl

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.