Artykuł ekspercki

Czas próby dla kobiet

14 stycznia 2021

Na łamach „ICAN Management Review” ukazał się artykuł Joanny Koprowskiej na temat sytuacji kobiet na rynku pracy, związanej z jednej strony z pandemią COVID-19, a z drugiej z nierównościami w zakresie pełnienia ról opiekuńczych. Eksperckimi komentarzami podzieliła się w nim Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W tekście nie zabrakło wniosków płynących z badania „Praca zawodowa a pełnienie ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn w Polsce”, zrealizowanego przez FOB wraz z Santander Bank Polska i firmą Henkel.

– Kobiety pełnią większość obowiązków związanych z rolami opiekuńczymi. I to one ponoszą konsekwencje takiego stanu rzeczy. Cztery na dziesięć kobiet ocenia bowiem, że w związku z koniecznością realizacji zobowiązań opiekuńczych straciły pewne szanse zawodowe. Trzy czwarte badanych może wskazać w swoim otoczeniu przykłady osób, które zrezygnowały lub przerwały na jakiś czas pracę w związku z pełnieniem opieki – mówi o wynikach badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna FOB.

Marzena Strzelczak tłumaczyła, dlaczego firmy powinny stawiać na dojrzałe i oparte na wielopoziomowej diagnozie podejście do work-life balance. Wskazała również, jakie wymierne korzyści mogą dzięki temu osiągnąć pracodawcy.

– Pracownice i pracownicy z obowiązkami opiekuńczymi są świadomi, odpowiedzialni, dojrzalsi. Ułatwienie im godzenia ról będzie miało wpływ na ich satysfakcję i poczucie lojalności wobec pracodawcy. Mówiąc wprost, kobiety będą lepiej pracować oraz, co bardzo ważne, raczej nie zrezygnują z pracy – dodaje Marzena Strzelczak.

Cały artykuł znaleźć można w najnowszym numerze „ICAN Management Review” (grudzień 2020/styczeń 2021). Dostępny jest też online na stronie ican.pl >>

Praca zawodowa a pełnienie ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn w Polsce

Raport przedstawia rezultaty badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zrealizowanego w partnerstwie z Santander Bank Polska i Henkel Polska, dotyczącego łączenia ról opiekuńczych i zawodowych przez pracowników firm działających w Polsce. Publikacja zwraca uwagę na sytuację osób zajmujących się dorosłymi osobami zależnymi oraz możliwość włączania się mężczyzn w obowiązki opiekuńcze. Zestawia też działania wprowadzane przez pracodawców z oczekiwaniami pracowników oraz zawiera rekomendacje dla ustawodawców, samorządów i firm.

Struktura raportu

Pierwsza część raportu składa się z rozdziałów poświęconych kluczowym obszarom i kwestiom:

  • powszechność – obowiązki opiekuńcze jako wspólna odpowiedzialność zatrudnionych i pracowników
  • różnice – obowiązki opiekuńcze a równość płci
  • zaangażowanie – mężczyźni w rolach opiekuńczych wobec dzieci.

Tę część publikacji uzupełniają podsumowanie rezultatów badań dot. osób z obowiązkami opiekuńczymi wobec dorosłych. Inspiracją do powstania raportu FOB było badanie “Equal Lives: Parenthood and Caring In The Workplace”, przeprowadzone w 2018 r. w Wielkiej Brytanii przez organizację Business in the Community (BITC) we współpracy z Santander UK przez Avenir Consulting. W raporcie FOB znajduje się więc również porównanie wyników badania polskiego i brytyjskiego.

Istotnym elementem publikacji jest także zbiór rekomendacji przygotowanych przez ekspertów/ki FOB z myślą o pracodawcach, ustawodawcach i samorządach lokalnych. W ten sposób raport zyskuje dodatkowy walor praktyczny i może służyć jako narzędzie projektowania, wdrażania oraz ewaluacji narzędzi wspierających zatrudnionych w pełnieniu ról opiekuńczych i zachowaniu równowagi między pracą a życiem osobistym.

Dowiedz się więcej i pobierz raport >>

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.