Artykuł ekspercki

CSR wzmacnia atrakcyjność miejsca pracy

13 sierpnia 2018

Ekspercki komentarz Marzeny Strzelczak, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu pierwotnie ukazał się na łamach Harvard Business Review Polska w czerwcu 2018 roku.

***

Odpowiedzialne przywództwo, przejrzystość, odpowiedzialność za wpływ na otoczenie, a także podmiotowość i sprawczość pracowników, zyskują na znaczeniu. W gospodarce opartej na wiedzy ten CSR‑owy model prowadzenia biznesu będzie się wzmacniał także dlatego, że jest atrakcyjny dla pracowników.

Dużo mówi się o znaczeniu wartości dla pokoleń najmłodszych na rynku pracy, rozpoczynających karierę zawodową. Przyszłość biznesu będzie z pewnością należała do pokolenia Z, jednak już dziś biznes się zmienia. Ostatnia dekada: globalny kryzys, rosnące rozwarstwienie społeczne, prekaryzacja, ruchy oburzonych chciwością biznesu i bezradnością państwa oraz skokowy rozwój technologii nie tylko zachwiały wiarą w „niewidzialną rękę rynku”. Uruchomiły też ogromne oczekiwania społeczne, a biznes do dziś odbudowuje utracone zaufanie. W najnowszej edycji Edelman Trust Barometr blisko 70% respondentów uważa, że najważniejszym zadaniem CEO jest przewodzenie zmianom niezależnie od oczekiwań wymuszonych przez administrację. Z kolei HR Capital Trends Deloitte wskazuje, że siła jednostki (reprezentującej milenialsów) oraz wypełnianie przez biznes misji społecznej to kluczowe zjawiska kształtujące organizacje; jak komentują autorzy raportu, nastąpiła „gwałtowna popularyzacja idei firmy odpowiedzialnej, przyczyniającej się do pozytywnej zmiany społecznej”.

Ostatnia dekada to także czas nowych modeli biznesowych, u zarania których leżała misja społeczna: ekonomia współdzielenia (sharing economy) i współpracy (collaborative economy). Wreszcie gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy), rozciągająca kwestie odpowiedzialności za produkt w całym cyklu życia, bez konieczności wyboru między wzrostem gospodarczym a stabilnością ekonomiczną. Te trendy już zmieniają biznes, który coraz bardziej opiera się na wiedzy. Pracownicy, nie tylko w branży wysokich technologii, stają się najważniejszym kapitałem. Firmy muszą się zmieniać, by pozyskać najlepszych i ich motywować. Jak pokazują badania AON Hewitt Najlepsi Pracodawcy 2016, istotne są tu: przywództwo nastawione na ludzi i wyniki, osobiste zaangażowanie przełożonych, autonomia pracowników oraz spójność marek wewnątrz i na zewnątrz oraz stały dialog z pracownikami, by motywacją zarządzać. W cytowanym badaniu AON Hewitt, podsumowującym najlepsze polskie marki, największy wzrost odnotowało wskazanie odnoszące się do CSR – „nasza firma jest społecznie i ekologicznie odpowiedzialna”. Niestety, w Polsce 52% pracowników nie identyfikuje się ze swoją firmą (kilkanaście punktów procentowych mniej niż w UE). Przy rosnącym rynku pracownika jest to bardzo zła informacja dla pracodawców. W tym kontekście CSR staje się coraz ważniejszym obszarem działalności firmy, wzmacniającym atrakcyjność miejsca pracy.

***

Więcej informacji na temat projektu, w ramach którego ukazał się materiał Harvard Business Review Polska, udziela: Małgorzata Sobolewska, e-mail: m.sobolewska@hbrp.pl, kom: 660 552 541

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.