Artykuł ekspercki

CSR w wizji i strategii

9 września 2011

Zapis pierwszej sesji plenarnej „CSR w wizji i strategii”, która odbyła się w ramach konferencji 5 września w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku „Wspólna odpowiedzialność – jak zwiększyć obecność i skuteczność CSR w UE”. Konferencję zorganizowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Ministerstwo Gospodarki w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

W sesji wystąpili:

  • Rafał Baniak, Wiceminister w Ministerstwie Gospodarki
  • Mirella Panek-Owsiańska, Prezseska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Paweł Olechnowicz, Prezes Grupy LOTOS
  • Susan Bird, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna do spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
  • Colleen Fletcher, CSR Europe
  • Per Sandberg, WBCSD
  • Olga Grygier–Siddons, Prezes PwC

Autorzy