Artykuł ekspercki

CSR r(E)wolucja

18 grudnia 2015

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce ewoluuje, zmieniając swoje definicje i priorytety. Jest to proces widoczny dla zaangażowanych weń graczy, chociaż opinia publiczna zapewne wolałaby podejście bardziej rewolucyjne.

Gdyby przeanalizować 21 sierpniowych postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z 1980 roku, okazałoby się, że wiele z nich odwołuje się do odpowiedzialności pracodawcy oraz godności pracownika. Ale dopiero po transformacji to zachodnie rozumienie CSR – zawarte w strategiach pojawiających się w Polsce korporacji – przyczyniło się do rozwoju tej idei w naszym kraju. To duże firmy z kapitałem zagranicznym rozpoczęły wdrażanie kodeksów etycznych, współpracę z lokalnymi społecznościami czy audyty środowiskowe. To ci pionierzy zainicjowali następnie dyskusję nad budowaniem trudnej równowagi pomiędzy wymiarem ekonomicznym, środowiskowym, społecznym i etycznym swojej działalności oraz rolą biznesu w społeczeństwie.

Z racji historycznych Polskę ominęła rewolucja 68 roku, ruchy feministyczne, działania obrońców praw zwierząt, rozwój ruchów świadomych konsumentów. Na wczesnym etapie rozwoju CSR nie sięgnięto też do idei przedwojennych filantropów bądź myśli Edwarda Abramowskiego. Dlatego też przez długi czas wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu polegało na adaptowaniu inicjatyw i wytycznych globalnych. Musiały minąć lata, żeby polskie rozwiązania były eksportowane jako najlepsze praktyki i rekomendowane innym krajom. Równocześnie dużo unijnych starań i funduszy włożono w propagowanie idei CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach, choć trudno tu pokazać spektakularne sukcesy. Obecnie nadzieją pozostaje podejście branżowe oraz zainteresowanie odpowiedzialnym biznesem w kręgach finansistów, audytorów, a poprzez wyzwania związane z zarządzaniem różnorodnością, także działów zasobów ludzkich.

Ważną rolę odegrało otoczenie biznesu, zarówno działania regulatorów, jak i organizacji takich jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które konsekwentnie tworzy platformę współpracy dla wszystkich sektorów, edukuje, analizuje i promuje dobre praktyki.

Praktyka

Aż 96% dużych i średnich firm uważa, że powinnością biznesu jest odpowiadanie na wyzwania społeczne i ekologiczne. Działania związane z CSR prowadzi w Polsce 46% dużych i średnich firm. Kolejne 15% deklaruje, że rozważa rozpoczęcie działań związanych z CSR w przyszłości. Nieznacznie częściej taką działalność prowadzą przedsiębiorstwa przemysłowe (51%) niż te działające w sektorze usług (43%). W grupie największych, czyli zatrudniających w Polsce powyżej 1 tys. pracowników, aż dwie na trzy firmy prowadzą działania związane z CSR. Tak wynika z badań KPMG i Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Społeczna odpowiedzialność biznesu. Fakty a opinie” przeprowadzonych w 2014 roku.

album biznes ktory zmienia swiat okladkaWięcej informacji i komentarze eksperckie do artykułu znajdują się w naszej jubileuszowej publikacji „Biznes, który zmienia świat”

 

Autorzy

Mirella Panek-Owsiańska

Absolwentka nauk politycznych o specjalności marketing polityczny; Szkoły Liderów oraz programów International Visitors Departamentu Stanu USA poświęconych demokracji, prawom człowieka i CSR. Stypendystka Lecha Wałęsy i Rady Europy.

Odpowiada za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, współpracuje z CSR Europe i The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Autorka artykułów i komentarzy prasowych, członkini jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR.

Była ekspertka w Komitecie Technicznym ds. Społecznej Odpowiedzialności w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, brała udział w tworzeniu i promocji Normy ISO 26000. Członkini Grupy Roboczej ds. promocji odpowiedzialnego biznesu przy Ministerstwie Gospodarki.

Posiada doświadczenie współpracy z trzema sektorami, przez wiele lat zajmowała się polityką, koordynowała program „Demokracja bez kobiet to pół demokracji”, współpracowała m.in. z Hanną Suchocką i Barbarą Piwnik. Trenerka – przeszkoliła ponad 500 działaczy i działaczek społecznych i politycznych, m.in. z Białorusi, Kuby, Serbii i Kirgistanu. Przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej polskiej sekcji Amnesty International.