Artykuł ekspercki

CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie

21 października 2012

Książka „CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie” autorstwa dr Agaty Rudnickiej wyjaśnia pojęcia i zagadnienia z zakresu społecznej odpowiedzialności, wskazuje, jak można je włączyć do strategii przedsiębiorstwa, aby stały się narzędziem rozwiązywania problemów, minimalizowania ryzyka i poprawy reputacji firmy.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Social Responsibility) to filozofia działania oparta na zasadzie poszanowania interesów wszystkich podmiotów funkcjonujących w organizacji i jej otoczeniu. Dzięki lekturze książki można: – zrozumieć koncepcję społecznej odpowiedzialności oraz jej powiązania z innymi koncepcjami z zakresu zarządzania, – poznać standardy i modele zarządzania społeczną odpowiedzialnością, – dowiedzieć się, jak przedsiębiorstwa mogą umiejętnie tworzyć relacje z interesariuszami, – poznać narzędzia zarządzania społeczną odpowiedzialnością oraz ich praktyczne zastosowania.

Opracowanie jest skierowane do studentów kierunków ekonomicznych, a także do przedsiębiorców, menedżerów zarządzających relacjami społecznymi w organizacjach, pracowników działów HR i PR odpowiedzialnych za budowanie relacji z interesariuszami.

Autorka: Agata Rudnicka – doktor nauk ekonomicznych, pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od wielu lat zawodowo zajmuje się problematyką rozwoju zrównoważonego, społecznej odpowiedzialności i etyki życia gospodarczego. Pełni funkcję prezeski fundacji CSR Impact, jest członkinią grup roboczych ds. systemu promowania CSR w Polsce oraz edukacji na rzecz CSR funkcjonujących przy Ministerstwie Gospodarki, a także komitetu technicznego ds. społecznej odpowiedzialności pracującego nad wytycznymi ISO 26000 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Autorzy