Artykuł ekspercki

Corporate Responsibility in Europe: Government Involvement in Sector-specific Initiatives

5 kwietnia 2013

W marcu 2013 roku światło dzienne ujrzała nowa książka wydawnictwa Bertelsmann Stiftung, zatytułowana „Corporate Responsibility in Europe: Government Involvement in Sector-specific Initiatives”  (red. Thomas Beschorner, Thomas Hajduk i Samui Simeonov).

Książka ta opisuje przykłady inicjatyw promujących CSR podejmowane przez różne instytucje publiczne, między innymi ministerstwa czy organizacje pozarządowe z ośmiu krajów europejskich, w tym z Polski. Dobre praktyki opisane zostały tutaj po pierwsze jako godne uwagi mechanizmy wspierania biznesowego zaangażowania dzięki efektywnej współpracy prywatnego i publicznego sektora, a po drugie jako działania uzupełniające do przedsięwzięć podejmowanych na poziomie rządowym.

Zdaniem autorów, aby międzysektorowa inicjatywa z dziedziny społecznej odpowiedzialności mogła odnieść sukces, powinna spełniać 5 podstawowych warunków, tj. taka inicjatywa:

  1. oferuje wspólną płaszczyznę (common ground) do współpracy między publicznymi i prywatnymi aktorami pozwalający na realizację podzielanych celów;
  2. generuje wysoki wskaźnik zaangażowania społecznego (participation);
  3. charakteryzuje się mierzalnymi i osiągalnymi celami, dzięki czemu jest godna społecznego zaufania (reliability);
  4. wspiera przejrzystość dzięki bieżącej informacji i ewaluacji (transparency);
  5. jest zaprojektowana w zrównoważony sposób pod względem oferowanych i wykorzystanych zasobów oraz czasu trwania wsparcia (resources).

Polskim parterem publikacji jest dr Janusz Reichel, wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawiciel Fundacji CSR Impact.

Na bazie książki przygotowana została również publikacja prezentująca 60 różnych inicjatyw stricte ukierunkowanych na CSR z obszaru współpracy sektora prywatnego i publicznego: „Fostering Corporate Responsibility trought Self- and Co-regulation”.

Po uwagę wzięto działania podejmowane na poziomie narodowym w ośmiu krajach europejskich (Danii, Niemczech, Francji, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii).

Inicjatywy te podzielone zostały na pięć sektorów branżowych: chemiczny, budowlany, handlowy, informatyczno-komunikacyjny oraz finansowy.  Dodatkowo każda z inicjatyw została przyporządkowana do jednej z czterech kategorii pod względem formy współpracy: (1) podnoszenie świadomości, (2) partnerstwo, (3) tzw. „miękkie prawo”, czyli np. wszelkiego rodzaju kodeksy czy wytyczne, (4) normy i standardy (mandating).

Źródło: Informacja własna

Autorzy