Artykuł ekspercki

Co czeka CSR w 2021 r.?

21 stycznia 2021

Redakcja PRoto.pl przygotowała materiał dotyczący tego, co w 2021 roku będzie szczególnie ważne z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Eksperckimi komentarzami podzieliła się Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna FOB.

Marzena Strzelczak zwróciła uwagę, że wśród czynników, które w 2021 r. będą wywierały wpływ na sposób realizacji koncepcji CSR są zarówno kwestie związane społecznym i środowiskowym oddziaływaniem technologii, rosnąca świadomość konsumentów, ale także rewizja dyrektywy w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i coraz większe zainteresowanie inwestorów wskaźnikami ESG oraz ich jakością i porównywalnością.

W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej wyzwaniem będą również sprawy związane z rynkiem pracy czy zaangażowaniem biznesu w kwestie, które są lub mogą być polaryzujące, o czym Marzena Strzelczak mówi tutaj >>

Źródło: PRoto.pl

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.