Artykuł ekspercki

Charakter wyzwań sprawił, że niezbędna była szybka, a jednocześnie przemyślana reakcja

30 kwietnia 2020
Forum Odpowiedzialnego Biznesu kontynuuje akcję #BiznesReagujeOdpowiedzialnie i zaprosiło Prezeski i Prezesów firm partnerskich FOB do wypowiedzi o zagrożeniach,  wyzwaniach i zmianach funkcjonowania biznesu w obliczu pandemii. Z Frédéric Faroche, dyrektorem generalnym i prezesem zarządu grupy Veolia w Polsce, rozmawia Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Państwa organizacji wywołała pandemia koronawirusa? Jakie są Państwa priorytety?

Druga połowa marca była dla Grupy Veolia w Polsce czasem wyjątkowej mobilizacji. Działania i wysiłki, które podejmowali i podejmują nieprzerwanie wszyscy pracownicy i zarządy w naszych spółkach zasługują na najwyższy szacunek i uznanie.  W tym bardzo trudnym okresie koncentrujemy się na utrzymaniu ciągłości dostaw ciepła i energii elektrycznej dla odbiorców oraz zapewnieniu bezpieczeństwa pracy naszym 4 600 pracownikom w całej Polsce.

Sytuacja w spółkach Grupy Veolia jest stabilna i pod kontrolą, nasze instalacje działają w sposób niezakłócony, wytwarzanie ciepła i energii przebiega w sposób zgodny z planem, podobnie jak świadczenie pozostałych usług.

Nasza sytuacja jest o tyle specyficzna, że zapewniamy usługi, które są kluczowe dla lokalnych społeczności – produkujemy i dostarczamy ciepło, energię oraz wodę. To oznacza, że spoczywa na nas wyjątkowa odpowiedzialność, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że naszymi klientami jest 109 samorządów i ponad 250 szpitali i placówek opieki medycznej.

A jakie były największe wyzwania w tym obszarze wsparcia pracownic i pracowników? Na czym one polegały?

Charakter wyzwań sprawił, że niezbędna była szybka, a jednocześnie przemyślana reakcja. Aby mieć jak najszerszą perspektywę, we wszystkich spółkach powołaliśmy zespoły kryzysowe, które stale monitorują rozwój wypadków. Wdrożyliśmy plany ciągłości działania przygotowane z myślą o sytuacjach kryzysowych i na bieżąco dostosowujemy je w zależności od potrzeb. Przede wszystkim do minimum ograniczyliśmy personel, który realizuje swoje obowiązki w miejscu pracy. Ten został wyposażony w kompletne zestawy środków ochrony osobistej, obejmujący maski, rękawiczki oraz środki odkażające, a kontakt między zmianami został zminimalizowany. Dodatkowo odwołano lub przełożono w czasie wszystkie prace, które nie są ani pilne, ani związane bezpośrednio z zapewnieniem dostaw energii.

W pozostałych przypadkach praca została zorganizowana zdalnie, z wykorzystaniem szeregu narzędzi cyfrowych.

Dzięki wdrożeniu tych konkretnych, praktycznych rozwiązań, oraz – przede wszystkim –odpowiedzialnej postawie i zaangażowaniu naszych pracowników, funkcjonowanie spółek w Grupie Veolia jest pod kontrolą. Możemy dalej pełnić naszą misję bezpiecznie dostarczając ciepło, energię i wodę bez zakłóceń.

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.