Artykuł ekspercki

Biznes zmienia polszczyznę?

24 listopada 2015

prof. dr hab. Andrzej Markowski – Językoznawca i leksykograf, Uniwersytet Warszawski, Przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN;

Wykład w trakcie konferencji „Biznes, który zmienia świat”.

Konferencja była kluczowym elementem obchodów 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dwudniowe wydarzenie odbyło się 20 i 21 października 2015 roku w warszawskim Kinie Praha.

Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele firm z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, organizacji społecznych oraz administracji publicznej z kraju i zagranicy.

Autorzy