Artykuł ekspercki

Biznes wobec zmian klimatu w kontekście najnowszego raportu IPCC. Wyzwania i szanse

8 września 2021

Francusko-Polska Izba Gospodarcza przygotowała interaktywny raport „Wyzwania dla Polski. Odpowiedź biznesu”. Tematem przewodnim jest transformacja ekologiczna. Wśród autorek eksperckich tekstów są Marzena Strzelczak i Agnieszka Kłopotowska, ekspertki Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W artykule „Biznes wobec zmian klimatu w kontekście najnowszego raportu IPCC. Wyzwania i szanse” Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna FOB i Agnieszka Kłopotowska, menedżerka projektów,

Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z Agnieszką Kłopotowską, menedżerką projektów w FOB pochyliły się nad najnowszym raportem IPCC w kontekście wyzwań i szans dla biznesu. Związek między zmianami klimatu a prowadzeniem działalności gospodarczej jest bowiem nierozerwalny i coraz bardziej oczywisty.

Decyzje i działania biznesowe mogą przyspieszać lub spowalniać zmiany klimatu, na które trzeba patrzeć z perspektywy ryzyk, ale i szans. Szacuje się, że od dziś do 2100 r. potencjalne straty finansowe wynikające ze zmian klimatu mogą wynieść od 4,2 bln USD do nawet 43 bln USD; Jednocześnie jednak przewiduje się, że adaptacja do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków stworzą do 2030 r. możliwości inwestycyjne o wartości sięgającej do 26 bln USD. To zdecydowanie szanse, warto i należy je uwzględnić w planowaniu rozwoju przedsiębiorstw.

W jaki sposób sprostać wszystkim wyzwaniom i nie przyczyniać się do dalszego pogarszania się sytuacji klimatycznej, jednocześnie dając sobie szansę nie tylko na przetrwanie, ale i na rozwój?

O tym w artykule dostępnym na stronie wyzwaniadlapolski.pl >>

Źródło: CCIFP

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.

Agnieszka Kłopotowska

Agnieszka Kłopotowska

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od kwietnia 2016.  Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska i Podyplomowych Studiów CSR na SGGW, stypendystka programu ERASMUS. Swoje zainteresowania tematyką CSR zaczęła rozwijać podczas stażu w Radzie Państw Morza Bałtyckiego w Sztokholmie, gdzie wspierała dział zajmujący się wprowadzaniem zasad rozwoju zrównoważonego w krajach nadbałtyckich.

Menedżerka projektów z ponad 10-letnim doświadczeniem w organizacjach pozarządowych zajmujących się tematyką ochrony środowiska i CSR w Polsce i na świecie. Obecnie w Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest odpowiedzialna m.in. za realizację działań programów Chapter Zero Poland i Upskill 4 Future.

Prywatnie miłośniczka Dolnego Śląska, kina i kolarstwa.