Artykuł ekspercki

Anty-Konferencja CSR: Relacja

10 grudnia 2013

Ponad trzyminutowe podsumowanie video Anty-Konferencji CSR – pierwszego wydarzenia CSR w formule Open Space Technology. Forum Odpowiedzialnego Biznesu było organizatorem Anty-Konferencji CSR.

Autorzy