Artykuły eksperckie

20 kwietnia 2020

Wywiad z Jerzym Kwiecińskim, prezesem zarządu PGNiG

Marzena Strzelczak

Forum Odpowiedzialnego Biznesu kontynuuje akcję #BiznesReagujeOdpowiedzialnie i zaprosiło Prezeski i Prezesów firm partnerskich FOB do wypowiedzi o zagrożeniach,  wyzwaniach i zmianach funkcjonowania biznesu w obliczu pandemii. Z Jerzym Kwiecińskim, prezesem zarządu PGNiG, rozmawia Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

14 kwietnia 2019

Innowacje wyrwą firmy z pułapki średniego rozwoju – rozmowa z Łukaszem Szternem

Tadeusz Joniewicz

Każda z tych kwestii ma swój obszar, w którym jest konkretny problem. Niska liczba patentów dotyczy w szczególności tych, które wychodzą swoim zakresem poza Polskę. Patent tylko na Polskę jest w praktyce mało użyteczny. Jeśli firma potrzebuje patentu, to ta ochrona powinna mieć szerszy zasięg geograficzny. Decyzja, gdzie patentować, jest ważną decyzją strategiczną, bo mało kogo stać na patent na cały świat – to są ogromne pieniądze. Podobnie jest z nakładami.

29 listopada 2018

Jak sprawić, aby w polskich miastach żyło się lepiej? – rozmowa z Karoliną Maliszewską

Tadeusz Joniewicz

W miastach najwięcej się dzieje, w nich mieszka największa część populacji ludzkiej i będzie jej mieszkać coraz więcej. Cele zrównoważonego rozwoju, poza aspektami środowiskowymi, kwestiami zasobów i zanieczyszczeń, odnoszą się także do jakości życia ludzi, więc miasta są największym wyzwaniem, ale też największa szansą. Jeżeli będziemy obniżać negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko w miastach, to mamy większą szansę rozwiązania niektórych istniejących poza nimi problemów.

8 maja 2015

Bohaterowie, zarówno w świecie nauki jak i idei, są najważniejsi – rozmowa z Łukaszem Żrodowskim, młodym polskim naukowcem

Piotr Domański

Łukasz Żrodowski jest ambasadorem Konkursu „Bohaterowie przyszłości” organizowanego przez BASF Polska. O swojej badawczej pasji (i pracy) i tworzeniu odpowiednich warunków dla rozwoju nauki rozmawiał z Piotrem Domańskim z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

8 kwietnia 2015

Polski CSR wyrósł z filantropii i wolontariatu – wywiad z Pawłem Łukasiakiem, prezesem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Piotr Domański

Wywiad z prezesem Akademii Rozwoju Filantropi w Polsce przeprowadził Piotr Domański z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Okazją do rozmowy jest trwający konkurs „Dobroczyńca Roku 2015”, wraz z głosowaniem internautów trwającym do 13 kwietnia.

9 października 2014

Santander Universidades oczami Banku Zachodniego WBK

Wywiad z Michałem Kuczmierowskim, dyrektor Santander Universidades w Polsce, Bank Zachodni WBK

9 października 2014

Santander Universidades oczami środowiska akademickiego

Santander Universidades to globalna sieć współpracy uczelni i firm z całego świata, która umożliwia realizację wielu ciekawych, innowacyjnych projektów, budowanie relacji międzynarodowych, uczenie się od siebie nawzajem, dyskusję o ważnych problemach, z którymi musi się zmagać ludzkość w XXI wieku, a także reformę programów nauczania.

Typ artykułu

Obszar tematyczny