Artykuły eksperckie

20 listopada 2018

Konferencja “100 lat praw wyborczych kobiet. Praca, rodzina, rozwój – perspektywa równych szans”

19 listopada, w Warszawie, kilkaset uczestników i uczestniczek wraz ekspertami i ekspertkami z różnorodnych dziedzin nauki, biznesu i środowiska pozarządowego dyskutowało – w panelach i w kuluarach – o równości płci w Polsce – kiedyś, dzisiaj i w przyszłości. Nie zabrakło też inspiracji dla działań wspierających wyrównywanie szans, a organizatorzy konferencji wręczyli grant na działania statutowe Centrum Praw Kobiet. Organizatorami spotkania było Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Kongres Różnorodności.

13 sierpnia 2018

Studio Targów CSR – Rozmowa z Robertem Korzeniowskim, Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF Polska

O mądrej pomocy i inicjatywach największej na świecie międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci rozmawiali w studio 7. Targów CSR: Anita Błaszczak (“Rzeczpospolita”) i Robert Korzeniowski, Ambasador Dobrej Woli UNICEF Polska.

24 lipca 2018

Jak angażować do współpracy na rzecz CSR – Studio Targów CSR z Orange Polska

O tym jak skutecznie ją inicjować, jak angażować interesariuszy, do wspólnych i skutecznych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, opowiadają Monika Kulik, ekspertka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Orange, członkini zarządu FOB oraz Łucja Kornaszewska- Antoniuk, Kierowniczka Działu Programów, Fundacja Orange.

15 lutego 2017

Debata: Biznes i fundacje – jak mądrze się wspierać

We wtorek 7 lutego w redakcji Pulsu Biznesu odbyła się debata z udziałem przedstawicieli biznesu, administracji i organizacji pozarządowych, poświęcona mądrej i skutecznej współpracy tych trzech podmiotów. Z ramienia Forum Odpowiedzialnego Biznesu w spotkaniu wzięła udział prezeska FOB Mirella Panek Owsiańska.

2 lutego 2016

Dwie rzeczy, które powiedziałbym swoim dzieciom… i sąsiadce

Łukasz Kaliciński, założyciel NotJustShop, opowiada o motywacjach do założenia biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Typ artykułu

Obszar tematyczny