Artykuły eksperckie

8 kwietnia 2009

Rola PR w kryzysie…

Iwona Kuraszko

Jaką rolę powinien pełnić PRowiec nie tylko w stosunku do firmy, ale i wobec społeczeństwa? Jaka jest rola PR-owca w społeczeństwie? Co oznacza jego społeczna odpowiedzialność? Tymi pytaniami J. Olędzki rozpoczął pierwsze spotkanie z cyklu „Debaty PR” na Uniwersytecie Warszawskim, które odbyło się 20 lutego br.

17 marca 2009

Jak przeżyć cięcia budżetowe: zrób więcej CSR mając mniej środków

Karolina Szlasa

Doug Cahn i Patrick Neyts przedstawiają siedem kroków dla tych marek, które chcą zyskać większą wartość z działań CSR w czasach kryzysu.

6 marca 2009

Secondment – outsourcing personalny

Iwona Kuraszko

Coraz więcej firm dostrzega, że secondment jest efektywnym narzędziem rozwoju personelu i jego motywacji. Początkowo outsourcing dotyczył jedynie funkcji informatycznych, jednak w miarę dostrzegania przez menedżerów nowych korzyści z jego stosowania, rozszerzył się na inne obszary. Jego celem jest przynoszenie korzyści z wymiany dla wszystkich stron.

6 marca 2009

CSR begins at home, czyli bez pracownika nie ma kołaczy

Agnieszka Remlinger

Trawestując powiedzenie Krystyny Wojcik, można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że CSR również zaczyna się w domu – od wewnętrznego otoczenia firmy. CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu wymaga od zarządu firmy oraz pracowników działu PR myślenia dwutorowego. Skupienie uwagi jedynie na uwzględnieniu w strategii firmy interesów społecznych czy też szeroko pojętej ochrony środowiska jest z długofalowego punktu widzenia poczynaniem ryzykownym.

6 marca 2009

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu – ujęcie teoretyczne

Dariusz Wylon

W jaki sposób możemy zdefiniować społeczną odpowiedzialność biznesu? Jakie mechanizmy tworzą jej strukturę? Czy CSR to tylko czynienie dobra i unikanie wyrządzania szkody?

Typ artykułu

Obszar tematyczny