Artykuły eksperckie

7 lipca 2009

Wyzwania w kryzysie

Autor: Iwona Kuraszko, Menedżer ds. badań i rozwoju, FOB

Anatomia rynku jest znacznie bardziej wielowymiarowa, niż chociażby sprzed 20 lat. Umiejętność przewidywania trendów, społecznych i ekologicznych na rynku staje się coraz istotniejszym wyznacznikiem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

9 czerwca 2009

Rynek CSR rośnie

Autorka: Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska FOB

Czeka nas rok prawdy. Konieczność cięć budżetowych pokaże, w których firmach CSR był modą jednego sezonu zamiast elementem strategii biznesowej.

9 czerwca 2009

Do raportu!

Autor: Iwona Kuraszko, Menedżer ds. badań i rozwoju, FOB

Nie ma sensu udowadniać, że firma poświęca się innym, a zarabia tylko przy okazji. Jeżeli działania CSR mają być skuteczne jako narzędzie budowania reputacj i firmy, trzeba o nich odpowiednio informować. Z drugiej strony sama komunikacja, choćby najlepsza, nie zbuduje pozycji firmy, jeśli nie będą za nią stać rzeczywiste działania.

5 czerwca 2009

Relacja z konferencji 28.05.2009

Relacja z konferencji – Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w zakresie tworzenia platformy i współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce.

30 kwietnia 2009

Raport CSR elementem wizerunku firmy

Autor: Agnieszka Remlinger, Specjalista ds. PR i Marketingu

Opublikowany niedawno Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008. Dobre praktyki" skłania do różnych refleksji nt. kondycji CSR w Polsce, również na temat raportowania działań firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Typ artykułu

Obszar tematyczny