Artykuły eksperckie

25 czerwca 2012

Działania i wybory konsumentów jako determinant marketingu ekologicznego

Edyta Grzegory

Kształtująca się na przestrzeni lat koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu coraz częściej znajduje odzwierciedlenie w działaniach firm. Ponieważ marketing społeczny uwzględnia potrzeby całego społeczeństwa, których istotną część stanowią kwestie związane z ochroną środowiska, może on przybrać formę marketingu odpowiedzialnego ekologicznie (zielonego, środowiskowego, ekologicznego, ekomarketingu).

29 listopada 2011

Odpowiedzialny marketing oczami menedżerów

Natalia Ćwik

Czy są firmy, które robią doskonałą robotę, zaspokajając pragnienia konsumentów i działając w najlepszym interesie klientów i społeczeństwa? Na to pytanie próbowaliśmy poniekąd odpowiedzieć pytając o kwestie marketingu osoby bezpośrednio się nim zajmujące w dużych i średnich polskich przedsiębiorstwach. Bardziej niż odpowiedzieć nawet, dążyliśmy do tego, aby sprawdzić na ile kwestie etyki i społecznej odpowiedzialności obecne są w ich myśleniu i działaniu, w jaki sposób je definiują i czy „wierzą” w to, że marketing może być odpowiedzialny.

25 sierpnia 2010

„Młodzi konsumenci o CSR” – komentarz Małgorzaty Niepokulczyckiej

Małgorzata Niepokulczycka

Przypominanie o tym, że młodzież jest przyszłością narodu czy też starej prawdy zawartej w powiedzeniu: „Czym skorupka za młodu…” lub „ Czego Jaś się nie nauczył…” w przypadku zjawiska określanego jako społeczna odpowiedzialność biznesu ma, wbrew pozorom, głęboki sens. Jeżeli traktujemy społeczną odpowiedzialność biznesu poważnie, jako wyznacznik nowych trendów ekonomicznych i społecznych, zrozumienie i akceptacja…

8 marca 2010

Dzieci w sieci, czyli zaangażowanie społeczne firm sektora ICT

Autorka: Paulina Szczupaczyńska, partner agencji PREVOLUTION

Internet, zresztą jak każde medium, otwiera przed użytkownikami ogromne możliwości. Z tymi możliwościami wiąże się niestety także pewne ryzyko, którego sami użytkownicy nie są świadomi – tym bardziej, jeśli użytkownikiem jest dziecko.

15 listopada 2009

Młodzi konsumenci o CSR – prezentacja wyników badania

Natalia Ćwik

„Jesteśmy pierwszym polskim pokoleniem, które nie może być pokoleniem straconym w walce o ‘lepsze jutro’, bo dla nas lepsze jutro jest dzisiaj.” Marcin Gomoła, Ruch Młodego Pokolenia – Pokolenie ‘89 „Jako konsumenci mamy prawo wyboru. Świadome korzystanie z tego prawa wiąże się jednak z odpowiedzialnością za skutki naszych decyzji, w tym za dalszą wędrówką naszych…

Typ artykułu

Obszar tematyczny