Artykuły eksperckie

8 kwietnia 2009

Rola PR w kryzysie…

Iwona Kuraszko

Jaką rolę powinien pełnić PRowiec nie tylko w stosunku do firmy, ale i wobec społeczeństwa? Jaka jest rola PR-owca w społeczeństwie? Co oznacza jego społeczna odpowiedzialność? Tymi pytaniami J. Olędzki rozpoczął pierwsze spotkanie z cyklu „Debaty PR” na Uniwersytecie Warszawskim, które odbyło się 20 lutego br.

17 marca 2009

Jak przeżyć cięcia budżetowe: zrób więcej CSR mając mniej środków

Karolina Szlasa

Doug Cahn i Patrick Neyts przedstawiają siedem kroków dla tych marek, które chcą zyskać większą wartość z działań CSR w czasach kryzysu.

6 marca 2009

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu – ujęcie teoretyczne

Dariusz Wylon

W jaki sposób możemy zdefiniować społeczną odpowiedzialność biznesu? Jakie mechanizmy tworzą jej strukturę? Czy CSR to tylko czynienie dobra i unikanie wyrządzania szkody?

6 marca 2009

CSR begins at home, czyli bez pracownika nie ma kołaczy

Agnieszka Remlinger

Trawestując powiedzenie Krystyny Wojcik, można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że CSR również zaczyna się w domu – od wewnętrznego otoczenia firmy. CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu wymaga od zarządu firmy oraz pracowników działu PR myślenia dwutorowego. Skupienie uwagi jedynie na uwzględnieniu w strategii firmy interesów społecznych czy też szeroko pojętej ochrony środowiska jest z długofalowego punktu widzenia poczynaniem ryzykownym.

6 marca 2009

Secondment – outsourcing personalny

Iwona Kuraszko

Coraz więcej firm dostrzega, że secondment jest efektywnym narzędziem rozwoju personelu i jego motywacji. Początkowo outsourcing dotyczył jedynie funkcji informatycznych, jednak w miarę dostrzegania przez menedżerów nowych korzyści z jego stosowania, rozszerzył się na inne obszary. Jego celem jest przynoszenie korzyści z wymiany dla wszystkich stron.

30 stycznia 2009

Wolontariat pracowniczy – co daje firmie?

Iwona Kuraszko

Eksperci podkreślają, że działania z zakresu CSR powinny w pierwszej kolejności obejmować pracowników. Szczególnie, gdy działamy w gospodarce wiedzy, która, w dużej mierze, oparta jest na potencjale intelektualnym ludzi.

30 stycznia 2009

CSR trend, który zmienia systemy zarządzania

Iwona Kuraszko

Jeszcze kilkanaście lat temu na świecie społeczna odpowiedzialność biznesu kojarzyła się głównie z działalnością charytatywną. Obecnie CSR stał się elementem sprawnego, nowoczesnego i strategicznego zarządzania firmą.

30 stycznia 2009

Relacja pomiędzy CSR i ekonomią społeczną

Iwona Kuraszko

Zarówno w dyskusjach wokół społecznej odpowiedzialności jak i ekonomii społecznej podkreśla się potrzebę innego spojrzenia na rolę gospodarki, czy szerzej – przedsiębiorczości, w rozwoju społecznym. Od razu trzeba powiedzieć, że nie jest to spojrzenie nowe.

30 stycznia 2009

CSR we Włoszech

Paulina Pajkiert

Przyglądając się idei CSR we Włoszech, dostrzec można dwa uzupełniające się trendy. Z jednej strony zauważyć da się liczne analogie i silne podobieństwa do nurtów typowych dla reszty Europy, z drugiej jednak nie może umknąć uwadze pewna specyfika regionalna i charakterystyczne cechy wyróżniające.

30 stycznia 2009

Problem w rolnictwie

Iwona Kuraszko

…jak pogodzić potrzebę ‘wykarmienia’ coraz większej ilości ludzi na ziemi z potrzebą ochrony naturalnych zasobów, które się wyczerpują?

Typ artykułu

Obszar tematyczny