Artykuły eksperckie

5 sierpnia 2009

Rola mediów w programach społecznej odpowiedzialności firm

Większość osób zajmujących się w Polsce pracami z zakresu public relations, utożsamia je z media relations. Przekonanie to jest oparte na wąsko rozumianej definicji PR, a mianowicie, że są to działania mające na celu kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

7 lipca 2009

Wyzwania w kryzysie

Anatomia rynku jest znacznie bardziej wielowymiarowa, niż chociażby sprzed 20 lat. Umiejętność przewidywania trendów, społecznych i ekologicznych na rynku staje się coraz istotniejszym wyznacznikiem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

9 czerwca 2009

Do raportu!

Nie ma sensu udowadniać, że firma poświęca się innym, a zarabia tylko przy okazji. Jeżeli działania CSR mają być skuteczne jako narzędzie budowania reputacj i firmy, trzeba o nich odpowiednio informować. Z drugiej strony sama komunikacja, choćby najlepsza, nie zbuduje pozycji firmy, jeśli nie będą za nią stać rzeczywiste działania.

9 czerwca 2009

Rynek CSR rośnie

Czeka nas rok prawdy. Konieczność cięć budżetowych pokaże, w których firmach CSR był modą jednego sezonu zamiast elementem strategii biznesowej.

5 czerwca 2009

Relacja z konferencji 28.05.2009

Relacja z konferencji – Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w zakresie tworzenia platformy i współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce.

30 kwietnia 2009

Raport CSR elementem wizerunku firmy

Opublikowany niedawno Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008. Dobre praktyki” skłania do różnych refleksji nt. kondycji CSR w Polsce, również na temat raportowania działań firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

8 kwietnia 2009

Rola PR w kryzysie…

Iwona Kuraszko

Jaką rolę powinien pełnić PRowiec nie tylko w stosunku do firmy, ale i wobec społeczeństwa? Jaka jest rola PR-owca w społeczeństwie? Co oznacza jego społeczna odpowiedzialność? Tymi pytaniami J. Olędzki rozpoczął pierwsze spotkanie z cyklu „Debaty PR” na Uniwersytecie Warszawskim, które odbyło się 20 lutego br.

17 marca 2009

Jak przeżyć cięcia budżetowe: zrób więcej CSR mając mniej środków

Karolina Szlasa

Doug Cahn i Patrick Neyts przedstawiają siedem kroków dla tych marek, które chcą zyskać większą wartość z działań CSR w czasach kryzysu.

6 marca 2009

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu – ujęcie teoretyczne

Dariusz Wylon

W jaki sposób możemy zdefiniować społeczną odpowiedzialność biznesu? Jakie mechanizmy tworzą jej strukturę? Czy CSR to tylko czynienie dobra i unikanie wyrządzania szkody?

6 marca 2009

CSR begins at home, czyli bez pracownika nie ma kołaczy

Agnieszka Remlinger

Trawestując powiedzenie Krystyny Wojcik, można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że CSR również zaczyna się w domu – od wewnętrznego otoczenia firmy. CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu wymaga od zarządu firmy oraz pracowników działu PR myślenia dwutorowego. Skupienie uwagi jedynie na uwzględnieniu w strategii firmy interesów społecznych czy też szeroko pojętej ochrony środowiska jest z długofalowego punktu widzenia poczynaniem ryzykownym.

Typ artykułu

Obszar tematyczny