Artykuły eksperckie

13 sierpnia 2012

Zielona marchewka

Piotr Ślusarski

Jak klienci mogą zmusić firmy do ekologicznego zaangażowania? Motywując je zakupami, zamiast – jak dotychczas – bojkotować.

25 czerwca 2012

Działania i wybory konsumentów jako determinant marketingu ekologicznego

Edyta Grzegory

Kształtująca się na przestrzeni lat koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu coraz częściej znajduje odzwierciedlenie w działaniach firm. Ponieważ marketing społeczny uwzględnia potrzeby całego społeczeństwa, których istotną część stanowią kwestie związane z ochroną środowiska, może on przybrać formę marketingu odpowiedzialnego ekologicznie (zielonego, środowiskowego, ekologicznego, ekomarketingu).

29 listopada 2011

Odpowiedzialny marketing oczami menedżerów

Natalia Ćwik

Czy są firmy, które robią doskonałą robotę, zaspokajając pragnienia konsumentów i działając w najlepszym interesie klientów i społeczeństwa? Na to pytanie próbowaliśmy poniekąd odpowiedzieć pytając o kwestie marketingu osoby bezpośrednio się nim zajmujące w dużych i średnich polskich przedsiębiorstwach. Bardziej niż odpowiedzieć nawet, dążyliśmy do tego, aby sprawdzić na ile kwestie etyki i społecznej odpowiedzialności obecne są w ich myśleniu i działaniu, w jaki sposób je definiują i czy „wierzą” w to, że marketing może być odpowiedzialny.

25 sierpnia 2010

“Młodzi konsumenci o CSR” – komentarz Małgorzaty Niepokulczyckiej

Małgorzata Niepokulczycka

Przypominanie o tym, że młodzież jest przyszłością narodu czy też starej prawdy zawartej w powiedzeniu: „Czym skorupka za młodu…” lub „ Czego Jaś się nie nauczył…” w przypadku zjawiska określanego jako społeczna odpowiedzialność biznesu ma, wbrew pozorom, głęboki sens. Jeżeli traktujemy społeczną odpowiedzialność biznesu poważnie, jako wyznacznik nowych trendów ekonomicznych i społecznych, zrozumienie i akceptacja…

8 marca 2010

Dzieci w sieci, czyli zaangażowanie społeczne firm sektora ICT

Autorka: Paulina Szczupaczyńska, partner agencji PREVOLUTION

Internet, zresztą jak każde medium, otwiera przed użytkownikami ogromne możliwości. Z tymi możliwościami wiąże się niestety także pewne ryzyko, którego sami użytkownicy nie są świadomi – tym bardziej, jeśli użytkownikiem jest dziecko.

Typ artykułu

Obszar tematyczny