Artykuły eksperckie

10 listopada 2017

Biznes we współpracy

Tak brzmi hasło nadchodzących, 7. Targów CSR. Rozumiemy je dwojako. Z jednej strony chcemy pokazywać biznes, który jest otwarty na współpracę. Wspólne przedsięwzięcia, tworzenie partnerstw, otwarcie się na potrzeby, pomysły i propozycje zgłaszane przez otoczenie to esencja społecznej odpowiedzialności. Z drugiej strony jesteśmy przekonani, że współpraca to dobry biznes, który pozwala na prawdziwie zrównoważony rozwój…

2 listopada 2017

Rola łańcucha dostaw dla zrównoważonego rozwoju – [VIDEO]

Prezentacja prof. Beate Sjafjell z Uniwersytetu w Oslo poświęcona roli łańcucha dostaw dla zrównoważonego rozwoju.

25 września 2017

Rola biznesu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

W poniedziałek 25 września mijają dwa lata od przyjęcia przez zgromadzenie ogólne ONZ Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Zawarte w niej Cele Zrównoważonego Rozwoju mają uczynić nasz świat lepszym miejscem do życia. Pytanie jednak kto i jak ma ten plan zrealizować? Swoją rolę do odegrania w tym procesie ma również sektor prywatny.

12 kwietnia 2017

Przewodnik WBCSD po Celach Zrównoważonego Rozwoju

Organizacja World Business Council for Sustainable Development opublikowała film, w którym w przystępny sposób przedstawia ideę Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Szczególny nacisk w filmie został położony na rolę biznesu. Osiągnięcie do 2030 roku Celów Zrównoważonego Rozwoju nie jest możliwe bez zaangażowania biznesu. Zrównoważone Cele Rozwojowe zostały zdefiniowane po to, aby…

Typ artykułu

Obszar tematyczny