Artykuły eksperckie

16 grudnia 2014

Wywiad z Maciejem Mazurem, Dyrektorem Biura Komunikacji Korporacyjnej w Polskim LNG S.A.

Piotr Domański

Inwestycja taka jak terminal LNG w Świnoujściu, zwany potocznie „Gazoportem w Świnoujściu” to jedna z najważniejszych polskich inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat. W założeniach miała zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, jednak jak inne podobnie duże inwestycje wiązała się z oporami społeczności lokalnej oraz uciążliwością dla środowiska. Dlatego postanowiliśmy zapytać pana Macieja Mazura – Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej w Polskim LNG S.A., o działania, jakie firma podjęła by sprostać stojącym przed nią wyzwaniom.

9 października 2014

Santander Universidades oczami Banku Zachodniego WBK

Wywiad z Michałem Kuczmierowskim, dyrektor Santander Universidades w Polsce, Bank Zachodni WBK

9 października 2014

Santander Universidades oczami środowiska akademickiego

Santander Universidades to globalna sieć współpracy uczelni i firm z całego świata, która umożliwia realizację wielu ciekawych, innowacyjnych projektów, budowanie relacji międzynarodowych, uczenie się od siebie nawzajem, dyskusję o ważnych problemach, z którymi musi się zmagać ludzkość w XXI wieku, a także reformę programów nauczania.

7 października 2014

Raportowanie środowiskowe – nowe wyzwanie w CSR

Marcin Grzybek

Dobre strategie ograniczania negatywnego wpływu na środowisko przekładają się na efektywność przedsiębiorstw, a w konsekwencji na ich wyniki.

14 maja 2014

Wywiad z dr. Ianem Doddsem – gościem specjalnym Dnia Różnorodności

Ewa Leśnowolska

23 maja, podczas Dnia Różnorodności gościem specjalnym wydarzenia był dr Ian Dodds – międzynarodowy ekspert zarządzania różnorodnością. Zapraszamy do przeczytania wywiadu, w którym ekspert dzieli się swoim doświadczeniem, mówi o wyzwaniach związanych z zarządzaniem różnorodnością, a także wskazuje, jak budować kulturę włączającą w miejscu pracy.

29 października 2013

Anty-Konferencja CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu widziana oczami prof. Grzegorza Kołodko i siostry Małgorzaty Chmielewskiej.

Anty-Konferencja CSR była pierwszym w Polsce tak prestiżowym wydarzeniem, w którym wzięło udział 120 osób z różnych branż, ekspertów na co dzień stykających się zarówno w praktyce jak i w teorii z zagadnieniami CSR. Aktywna forma konferencji, angażująca wszystkie obecne na niej osoby, zgodnie z przyjętym modelem – Open Space Technology, pozwala na poznanie opinii…

23 października 2013

Zarządzanie różnorodnością to sztuka pokonywania barier

Ewa Leśnowolska, Magdalena Andrejczuk

Rozmowa z Minister Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, przeprowadzona przez Magdalenę Andrejczuk i Ewę Wojsławowicz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

4 czerwca 2012

Jak stworzyć dom za 300 dolarów?

Czy możliwe jest zaprojektowanie i stworzenie domu za 300 dolarów, na który mogliby pozwolić sobie nawet najbiedniejsi ludzie na świecie? Profesor John D. Wilson z Tuck School of Business udowadnia, że tak.

10 grudnia 2010

„Stoję po drugiej stronie barykady” – wywiad z Szymonem Surmaczem

Natalia Ćwik

Chcąc poszerzyć krąg ciekawych postaci, którym oddajemy głos w sprawach gospodarki, życia społecznego i przedsiębiorczości, do udzielenia wywiadu zaprosiliśmy Szymona Surmacza, doświadczonego działacza społecznego, aktywistę, współzałożyciela i jednego z redaktorów wychodzącego od 10 lat magazynu „Obywatel”. Mamy nadzieję, że lektura wywiadu uświadomi naszym czytelnikom jaka jest rola i potencjał podmiotów ekonomii społecznej i niezależnych stowarzyszeń oraz czym jest odpowiedzialny biznes widziany z perspektywy działaczy zaangażowanych w budowanie etosu gospodarki społecznej.

1 grudnia 2010

Wywiad z Johnem Grantem

Natalia Ćwik

John Grant przyjechał do Polski na zaproszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i był gościem specjalnym Targów CSR, które odbyły się 20 października 2010 roku w Warszawie.

Typ artykułu

Obszar tematyczny