Artykuły eksperckie

16 czerwca 2023

Jak uniknąć ryzyka pinkwashingu?

Marzena Strzelczak

Aby uniknąć ryzyka pinkwashingu, warto współpracować z organizacjami, które często od wielu lat zajmują się danym tematem i mają dogłębną, praktyczną wiedzę w zakresie potrzeb tego środowiska

14 czerwca 2023

Wolontariat pracowniczy nie tylko na rzecz beneficjentów – studium przypadku

Karol Krzyczkowski

Działanie opisane w ramach studium przypadku jest łatwe do wdrożenia i możliwe do elastycznego wdrożenia w ramach praktycznie każdej akcji wolontariatu pracowniczego. Jednak bardzo rzadko spotykamy się z takimi działaniami chociażby w opisach dobrych praktyk. Dlatego zdecydowaliśmy się podzielić nim z nadzieją, że przyda się wszystkim koordynator(k)om wolontariatu pracowniczego.

13 czerwca 2023

Skuteczna realizacja SDGs konieczna dla dobrostanu społecznego

Marzena Strzelczak

Biznes w Polsce coraz lepiej rozumie znaczenie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju dla zmiany świata w kierunku, którego wszyscy potrzebujemy. Zarówno w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatu i utracie bioróżnorodności, jak i wzmacniania spójności społecznej czy też wdrażania i wzmacniania regulacji, wprowadzania rozwiązań systemowych

2 czerwca 2023

Kierunek zmian w działalności firm na rzecz środowiska naturalnego

Agnieszka Kłopotowska

Od kilku lat w raportach FOB można zauważyć stopniowo zachodzącą zmianę. Z roku na rok firmy zgłaszają coraz większą liczbę działań długoterminowych, wpisanych w strategię działalności organizacji. To na przykład wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego czy planowanie transformacji klimatycznej we współpracy ze specjalist(k)ami

31 maja 2023

Kryzys klimatyczny – musimy być gotowi na nowe wyzwania

Agnieszka Kłopotowska

Z roku na rok w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce” publikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu możemy znaleźć coraz więcej przykładów działań na rzecz środowiska naturalnego realizowanych przez firmy. Z satysfakcją zauważamy spadek inicjatyw jednorazowych na rzecz rozwiązań strategicznych i systemowości.

31 maja 2023

Niebezpieczeństwa związane z greenwashingiem

Marzena Strzelczak

Najbardziej daleko idącą i negatywną konsekwencją greenwashingu jest erozja zaufania społecznego. Kapitału, który, zwłaszcza w Polsce, jest towarem deficytowym. To największe zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju opartego na dialogu i zaufaniu

17 maja 2023

Czy greenwashing odejdzie w zapomnienie?

Agnieszka Kłopotowska

Sięganie po greenwashing będzie stawało się coraz trudniejsze, bo – po pierwsze w raportowaniu liczą się konkretne dane, które również będą wymagane w związku z kolejną dyrektywą dotycząca łańcuchów wartości – CSDD. Po drugie – zgodnie z wchodząca od 2024 dyrektywą CSRD raporty firm będą podlegały obowiązkowemu audytowi, a po trzecie – właśnie trwają prace m.in. nad unijną dyrektywą dotycząca oświadczeń środowiskowych.

28 marca 2023

Biznes dostrzega konieczność intensyfikacji działań na rzecz natury

Marzena Strzelczak

Budowanie zrównoważonego, ale równocześnie odpornego na kryzysy biznesu musi opierać się na potraktowaniu przyrody w sposób strategiczny i priorytetowy. Według wyliczeń Światowego Forum Ekonomicznego wiąże się to z możliwościami biznesowymi o wartości 10 bln dol. rocznie i powstaniem do 2030 r. nawet 395 mln miejsc pracy

24 marca 2023

Która droga prowadzi do większego zaangażowania kobiet w procesy zarządcze?

Marzena Strzelczak

Ważne, by poza procedurami pracodawcy postawili na edukację i szkolenia, by patrzyli na temat szeroko. Programy wspierające równość płci muszą być programami nie tylko na rzecz kobiet, ale w interesie kobiet i mężczyzn, na rzecz budowania włączającej organizacji, z zaangażowaniem wszystkich, a nie tylko połowy zatrudnionych

24 marca 2023

Lekkie przeprofilowanie zadań nie sprawi, że w firmie pojawi się ekspert_ka ESG

Marzena Strzelczak

Firmy coraz częściej widzą też, że „lekkie przeprofilowanie” zadań i odpowiedzialności nie sprawi, że w organizacji pojawi się ekspert_ka ESG. Potrzebne są konkretne umiejętności i kompetencje, które nie są jeszcze powszechnie dostępne na rynku. Coraz częściej takie właśnie kompetencje przypisują sobie osoby, które do niedawna zajmowały się PR, marketingiem, komunikacją czy HR. Obecnie stawiają na eksperckość w obszarze ESG, co jednak nie zawsze idzie w parze z rzeczywistą wiedzą i kompetencjami.

Typ artykułu

Obszar tematyczny