Artykuły eksperckie

25 lutego 2015

Ekonomia od kołyski do kołyski

Agnieszka Abec

Poszukując własnego modelu zrównoważonego rozwoju sprzyjającego zarówno mieszkańcom, jak i inwestorom, miasta coraz chętniej zwracają się ku gospodarce okrężnej. Zanim ten model wpisze się w życie miasta na stałe, warto zrozumieć, czym jest gospodarka okrężna i jakie tworzy możliwości dla mieszkańców, administracji publicznej i biznesu.

7 października 2014

W kierunku CSR 3.0 – debata

O tym, jakie miejsce zajmował odpowiedzialny biznes 25 lat temu oraz, jakie wyzwania stoją obecnie przed koncepcją CSR, rozmawiali uczestnicy debaty organizowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Warsaw Press.

2 czerwca 2014

Szmaciany biznes

Joanna Solska

Po katastrofie w fabryce odzieżowej w Bangladeszu świat oburzył się na tamtejsze warunki pracy. Obłudnie i na krótko. Ważne, że na Dalekim Wschodzie jest tanio. Korzystają z tego również polskie firmy.

3 grudnia 2013

Czy odpowiedzialne inwestowanie się opłaca?

Adam Grzymisławski

Wśród wielu firm można spotkać opinię, że nie ma jednoznacznych dowodów na to, że uwzględnianie czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (ang. environmental, social, governance; w skrócie ESG) przekłada się na wzrost wartości spółki. Konsekwentnie, wielu inwestorów, którym przedstawia się ideę zrównoważonego i odpowiedzialnego inwestowania (ang. sustainable and responsible investment; w skrócie SRI), wyraża obawę o opłacalność związanych z tym strategii, wprowadzających dodatkowe zmienne do modeli finansowych, używanych przez nich od lat.

30 lipca 2012

Milczący interesariusz

Katarzyna Jędrzejewska

Działalność biznesowa nie odbywa się w próżni, dlatego w różnorodny sposób oddziałuje na otoczenie, m.in. biznesowe, przyrodnicze czy na społeczności lokalne. W niniejszym artykule skupiamy się na podejściu firm do szczególnego interesariusza, jakim jest środowisko naturalne. Szczególnego, ponieważ nie może samo siebie bronić czy przemawiać we własnym imieniu.

13 czerwca 2011

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie w Polsce – komentarz Izabeli Kwiatkowskiej

Izabela Kwiatkowska

Koncepcja odpowiedzialnego inwestowania polega na uwzględnianiu aspektów związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym w całym procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz w praktykach właścicielskich. Nie chodzi o filantropię, czy też rezygnowanie z maksymalizowania stopy zwrotu na rzecz społeczno – środowiskowego pożytku.

25 sierpnia 2010

Nie tylko zielone! Wszystkie kolory zamówień publicznych czyli konsumenci instytucjonalni i zrównoważony rozwój

Anna Rok

Społeczny i ekologiczny wymiar decyzji konsumenckich, jeszcze niedawno niemal w Polsce niedostrzegany, powoli zaczyna być elementem publicznej debaty. Coraz więcej instytucji angażuje się w kampanie promujące postawy ekologiczne, ale do publicznej świadomości zaczynają przebijać się także kwestie społeczne, związane np. z łamaniem praw pracowniczych czy wyzyskiem producentów z krajów globalnego Południa.

21 stycznia 2009

Zrównoważony rozwój a odpowiedzialność moralna

Iwona Kuraszko

W jakiej mierze odpowiedzialność za drugiego człowieka jest odpowiedzialnością ekologiczną? Odpowiedzialność w kwestiach ekologicznych jest związana nie tylko z odpowiedzialnością za działania, ale za skutki działań. Filozof Roman Ingarden twierdził, że gdyby odpowiedzialność istniała tylko w chwili dokonania czynu, była by jakoś bezsensowna, zapewne miał na myśli przewidywanie skutków działań.

Typ artykułu

Obszar tematyczny