Artykuły eksperckie

24 lipca 2023

Czy biznes może chronić dzieci? Rzeczpospolita na temat Karty Praw Dziecka w Biznesie

Monika Kulik

Podpisując Kartę Praw Dziecka w Biznesie, firma zobowiązuje się, że będzie przestrzegać zawartych w tym dokumencie postanowień. Liczymy więc na pewną społeczną kontrolę. Wiele firm już prowadzi takie działania, ma np. programy rodzicielskie dla pracowników, politykę posługiwania się wizerunkiem dziecka w komunikacji, standardy bezpieczeństwa produktów czy usług, czy klauzule zabraniające wykorzystywania pracy dzieci w umowach dla dostawców.

24 lipca 2023

Nie ma dzieci, są ludzie. W Pulsie Biznesu o Karcie Praw Dziecka w Biznesie

Monika Kulik

Opracowana przez FOB, firmy partnerskie i organizacje społeczne Karta Praw Dziecka w Biznesie ma zachęcić do konkretnych działań na rzecz ochrony praw najmłodszych w całym łańcuchu wartości. W publikacji portalu Puls Biznesu z 19.07.2023, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Monika Kulik wyjaśnia, na czym polega nowy projekt.

24 lipca 2023

Strefa Biznesu o Karcie Praw Dziecka w Biznesie

Monika Kulik

Karta Praw Dziecka w Biznesie jest nową inicjatywą FOB-u, firm partnerskich i organizacji społecznych. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na podmiotowość osób najmłodszych. Deklaracja powstała w ramach projektu zobowiązuje do respektowania praw dziecka w obszarze pracowniczym, konsumeckim, marketingowym i sponsoringowym. W wypowiedzi dla portalu Strefa Biznesu, Monika Kulik – członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu – przedstawia sczczegóły związane z Kartą Praw Dziecka. 

10 lipca 2023

Wywiad z Natalią Saratą, socjolożką, społeczniczką, trenerką antywypaleniową

Karol Krzyczkowski, Natalia Sarata

Co już wiemy o wypaleniu w wolontariacie? Czy jest to coś, na co trzeba szczególnie zwracać uwagę, pracując społecznie, czy raczej jest to na tyle rzadkie zjawisko, że nie ma co demonizować?

1 lipca 2023

Odpowiadanie na potrzeby wolontariuszy jako element efektywnej strategii

Karol Krzyczkowski

Na bazie reakcji wolontariuszy na nasze propozycje i komunikaty możemy wywnioskować, co jest dla nich ważne. Możemy to wykorzystać w indywidualnych rozmowach, motywowaniu ich do podejmowania kolejnych, dobrze dobranych wyzwań. Inaczej będziemy zachęcać osoby, które potrzebują uznania, a inaczej te, które szukają przynależności

1 lipca 2023

Zmiana podejścia biznesu do zagadnienia wpływu

Marzena Strzelczak

Budowanie świadomości firm w zakresie ich odpowiedzialności trwa od dekad. Dopiero równoczesne wprowadzenie mechanizmów karania/ opłat oraz zachęt w postaci funduszy wspierających zieloną, cyrkularną gospodarkę czy rozwiązań fiskalnych realnie ten proces przyśpieszyły

30 czerwca 2023

Zarządzanie ryzykiem klimatycznym w praktyce – międzynarodowe przykłady a działania polskich przedsiębiorstw

Monika Sadkowska, Łucja Urbanowska, Katarzyna Średzińska

W swoim raporcie z 2022 roku naukowcy z działającego przy ONZ Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) podkreślili po raz kolejny pilność wyzwań, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne. Według analiz naukowych, jeśli przekroczymy granicę 1,5°C wzrostu średniej globalnej temperatury nawet tymczasowo, niektóre skutki zmian klimatycznych mogą okazać się nieodwracalne. Obserwowane już poważne konsekwencje dla ekosystemów lądowych, wodnych i przybrzeżnych są wynikiem wzrostu częstotliwości i intensywności ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych: skrajnie wysokiej temperatury na lądzie i w oceanach, intensywnych opadów atmosferycznych, susz, pożarów, huraganów itp.

16 czerwca 2023

Jak uniknąć ryzyka pinkwashingu?

Marzena Strzelczak

Aby uniknąć ryzyka pinkwashingu, warto współpracować z organizacjami, które często od wielu lat zajmują się danym tematem i mają dogłębną, praktyczną wiedzę w zakresie potrzeb tego środowiska

14 czerwca 2023

Wolontariat pracowniczy nie tylko na rzecz beneficjentów – studium przypadku

Karol Krzyczkowski

Działanie opisane w ramach studium przypadku jest łatwe do wdrożenia i możliwe do elastycznego wdrożenia w ramach praktycznie każdej akcji wolontariatu pracowniczego. Jednak bardzo rzadko spotykamy się z takimi działaniami chociażby w opisach dobrych praktyk. Dlatego zdecydowaliśmy się podzielić nim z nadzieją, że przyda się wszystkim koordynator(k)om wolontariatu pracowniczego.

13 czerwca 2023

Skuteczna realizacja SDGs konieczna dla dobrostanu społecznego

Marzena Strzelczak

Biznes w Polsce coraz lepiej rozumie znaczenie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju dla zmiany świata w kierunku, którego wszyscy potrzebujemy. Zarówno w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatu i utracie bioróżnorodności, jak i wzmacniania spójności społecznej czy też wdrażania i wzmacniania regulacji, wprowadzania rozwiązań systemowych

Typ artykułu

Obszar tematyczny