Artykuły eksperckie

1 czerwca 2011

Świat bez ubóstwa. Czas na przedsiębiorstwo społeczne

W książce „Świat bez ubóstwa. Czas na przedsiębiorstwo społeczne” Muhammad Yunus przedstawia swoją wizję nowej formy działalności gospodarczej, w której zyski osiągane z biznesu służą realizacji potrzeb społecznych.

1 czerwca 2011

Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu

Publikacja „Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu” powstała w ramach projektu Odpowiedzialna Uczelnia.

30 maja 2011

Odpowiedzialność Społeczna w Procesie Zarządzania Przedsiębiorstwem

Książka „Odpowiedzialność Społeczna w Procesie Zarządzania Przedsiębiorstwem” prezentuje koncepcję społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) w kontekście zarządzania i rozwoju organizacji. Największą jej zaletą jest włączenie idei CSR w proces zarządzania przedsiębiorstwem i powiązanie jej z polityką finansową i inwestycyjną, zarządzaniem zasobami ludzkimi, marketingiem i zarządzaniem operacyjnym. Zawiera liczne przykłady z praktyki gospodarczej.

10 marca 2011

Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi

Przedsiębiorstwo społeczne to nowy wymiar kapitalizmu. Nowatorska koncepcja Muhammada Yunusa ewoluowała od czasu uruchomienia działalności mikrokredytowej w Bangladeszu w 1976 roku. Noblista z sukcesem połączył siłę dążenia do osiągania zysku finansowego z realizacją potrzeb społecznych. Nowy rodzaj działalności gospodarczej wypełnia lukę na współczesnym wolnym rynku. Przedsiębiorstwo społeczne działa na zasadach rynkowych i dąży do samofinansowania…

10 grudnia 2010

Globalny ład

Nicholas Stern, wybitny teoretyk ekonomii rozwoju, wylicza ogromne koszty naszych ekologicznych zaniechań. Dowodzi, że model gospodarczy oparty na eksploatacji zasobów i przerzucaniu kosztów zewnętrznych na kraje Południa już się wyczerpał.

10 grudnia 2010

Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu

Książka podejmuje problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu, która przedstawiona jest w szerokiej, politologicznej perspektywie. Krytycznej analizie poddane zostały najważniejsze funkcjonujące w dyskursie międzynarodowym prace i dokumenty na ten temat.

10 września 2010

Ekonomia zrównoważonego rozwoju

Praca Holgera Rogalla, przekazywana polskiemu czytelnikowi, jest systematycznym i wielostronnym wprowadzeniem do ekonomii zrównoważonego rozwoju. Dostarcza wiedzę niezbędną do zrozumienia podstaw ekonomicznych, politycznych, prawnych i technicznych nowej szkoły.

21 czerwca 2010

Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce

Recenzja książki „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” pod redakcją naukową Jakuba Kronenberga i Tomasza Bergiera. Książka dostępna jest w formie e-booka.

19 maja 2010

Ekologiczna, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Raport Przedsiębiorstw i Gmin Odpowiedzialnych Ekologicznie

Stowarzyszenie „Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej” wydało publikację „Ekologiczna, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Environmental Corporate Social Responsibility)”. Raport Przedsiębiorstw i Gmin Odpowiedzialnych Ekologicznie”. Praca stanowi zbiór dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialności ekologicznej.

2 marca 2010

Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka

Już po raz kolejny dzięki współpracy wydawnictwa Studio EMKA i BRE Banku w ręce czytelników trafia wyjątkowa publikacja – „Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka”, N. Craiga Smitha oraz Gilberta Lenssena.

Typ artykułu

Obszar tematyczny