Artykuły eksperckie

28 lutego 2012

Inauguracja Karty Różnorodności w Polsce

14 lutego 2012 roku podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie zorganizowanej przez Biuro Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu została uroczyście zainaugurowana Karta Różnorodności w Polsce.

Typ artykułu

Obszar tematyczny