Artykuły eksperckie

22 grudnia 2022

Kontrowersyjne propozycje złagodzenia zasad due diligence

Miłosz Marchlewicz

Odejście od mówienia o “łańcuchu wartości” na rzecz “łańcucha działań” sprawia, że pierwotnie dosyć ambitne, kompleksowe podejście ma zostać ograniczone do wybranych elementów łańcuchów dostaw firm, głównie dolnych, czyli dotyczących dystrybucji produktu czy usługi do odbiorcy końcowego.

5 grudnia 2022

Ubezpieczenie NNW wolontariuszy w wolontariacie pracowniczym – interpretacja warta przeczytania w 2022 i 2023

Karol Krzyczkowski

Obowiązek zapewnienia ubezpieczenia wolontariuszowi wynika wprost z zapisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przepis ten nie byłby trudny w interpretacji, gdyby nie zwrot “zobowiązany jest zapewnić” który w środowisku wolontariackim jest interpretowany wprost, jako obowiązek wykupienia polisy NNW dla wolontariusza przez korzystającego.

29 listopada 2022

Inicjatywy świąteczne lepiej powiązać z długofalową strategią biznesu

Marzena Strzelczak

Szafowanie branżową terminologią, nadawanie ESG niby totalnej rewolucyjności, tworzenie iluzji, że właściwie dopiero teraz świat, w tym firmy, odkrył, że biznes powinien zarządzać, mierzyć i raportować swój wpływ, nie sprawi, że dokona się realna zmiana. Wyzwaniem większym niż inflacja czy kryzys wydaje się być przebicie z jasnym, konkretnym i zrozumiałym przekazem do tych wszystkich organizacji, których dotychczas temat nie dotyczył. W taki sposób, by widziały nie tylko zagrożenia i obowiązki, ale i szanse rozwojowe, które niesie systemowe podejście do CSR.

14 listopada 2022

Webinarium: Wypalenie w wolontariacie – co powinien wiedzieć koordynator wolontariatu?

Webinarium z dnia 2022-11-09 „Wypalenie w wolontariacie – co powinien wiedzieć koordynator wolontariatu?”

21 października 2022

Zarządzanie różnorodnością w czasach kryzysów – refleksje i rekomendacje

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Weryfikacja prowadzona w badaniu Diversity IN Check to narzędzie bardzo pomocne w tym, by z poziomu deklaracji przejść do wdrożenia konkretnej strategii działania i – przede wszystkim – by badać, czy w naszej organizacji mamy procedury i działania budujące wśród pracowników poczucie bezpieczeństwa.

21 października 2022

Wolontariat w szkole. Od czego zacząć?

Karol Krzyczkowski

Przysłowie mówi: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Jeśli więc chcemy mieć aktywne społecznie i obywatelsko społeczeństwo, to musimy w nie inwestować już na etapie szkoły.

21 października 2022

Fundacje charytatywne działające przy korporacjach – benchmarking najlepszych praktyk i wymiana doświadczeń

Nagranie ze spotkania on-line „Fundacje charytatywne działające przy korporacjach – benchmarking najlepszych praktyk i wymiana doświadczeń”, które odbyło się 8 września 2022r z inicjatywy Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej.

12 października 2022

Mężczyzna jako opcja domyślna

Marcin Milczarski

Minął miesiąc od pogrzebu królowej Elżbiety II, postaci już za życia ikonicznej. W ostatnim czasie powiedziano o niej wiele: o trwałości, jaką zapewniała monarchii, o szacunku, którym się cieszyła, o służbie państwu czy najdłuższym panowaniu na brytyjskim tronie. Mnie historia Elżbiety II kieruje jednak na inne tory, bo znalezienie takich lub choć podobnych kobiet w historii wcale nie jest proste.

28 września 2022

ESG to nowszy model CSR

Leszek Stefaniak

„Definicje, skróty i określenia ewoluowały, ale idea jest wciąż ta sama. Przygotowywane wcześniej strategie CSR zawierały nie tylko elementy społecznego zaangażowania firmy. Jednak dzisiaj temat ESG zrobił się gorący, głównie przez unijne regulacje, które obejmą znaczną liczbę firm”. Z Leszkiem Stefaniakiem, menedżerem projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, rozmawiała Grażyna Kuryłło.

27 września 2022

Webinarium: „Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego” i „Karta Etyczna Wolontariusza” – czym są jak działają oddolne regulacje wolontariatu

Webinarium z dnia 2022-09-27 „Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego” i „Karta Etyczna Wolontariusza” – czym są jak działają oddolne regulacje wolontariatu

Typ artykułu

Obszar tematyczny