Artykuły eksperckie

30 grudnia 2015

Wolontariat pracowniczy

Ewa Leśnowolska

Jedna z popularniejszych form zaangażowania społecznego firm, jednocześnie delikatna, subtelna i niełatwa. A jednak przyciągająca jak magnes. Wolontariat pracowniczy (employee volunteering). Dobrowolne działania pracowników na rzecz dobra publicznego, wspierane przez pracodawcę finansowo, logistycznie, rzeczowo czy merytorycznie.

29 grudnia 2015

Zarządzanie różnorodnością

Ewa Leśnowolska

Wiek, płeć, (nie)pełnosprawność, religia, styl pracy, status rodzinny, doświadczenia życiowe, orientacja seksualna, poczucie czasu, rasa… I jedno pytanie: jak stworzyć miejsce pracy, w którym różnice między pracownikami i pracownicami będą wartością, a szacunek tym, co łączy? Dwa słowa dają pełną odpowiedź: zarządzanie różnorodnością (diversity management).

28 grudnia 2015

Odpowiedzialna konsumpcja

Magdalena Andrejczuk

“Tydzień inny niż wszystkie” – tak brzmiało hasło eksperymentu, któremu poddali się polscy konsumenci, w tym przedstawiciele Partnerów FOB, w maju 2013 roku, bazując na pomyśle Colina Beavana i projektu „No impact project”. Zrównoważona konsumpcja to według Polskiej Zielonej Sieci takie podejmowanie decyzji zakupowych, które uwzględniają konsekwencje, jakie niesie ze sobą produkcja, użytkowanie i utylizacja danego towaru. To także świadomy bojkot wybranych produktów i firm, które łamią standardy etyczne, środowiskowe lub społeczne bądź stosują greenwashing.

27 grudnia 2015

Innowacje społeczne

Magdalena Andrejczuk

Po pierwsze zdefiniuj problem, po drugie zaproponuj rozwiązanie, następnie przetestuj, stwórz prototyp, sprawdź trwałość, zmierz efekty, ulepsz działanie, upowszechnij rozwiązanie poprzez efekt skali oraz dyfuzję, w końcu wprowadź systemową zmianę. Tak wygląda instrukcja obsługi do wprowadzenia innowacji społecznej. Jej rezultatem jest rozwiązanie problemu, odpowiedź na potrzebę społeczną czy polepszenia jakości życia. Innowacje są pochodną otwartości i współpracy, ale też rewolucji i odwagi. Z reguły bazują na kooperacji różnych podmiotów, biznesu, administracji, NGO oraz aktywistów. Często realizowane są w ramach przedsiębiorstw społecznych.

26 grudnia 2015

Odpowiedzialne inwestowanie

Marta Karwacka

Milton Friedman na początku lat 70. XX wieku stwierdził, że najważniejsi dla przedsiębiorstwa są akcjonariusze, w związku z tym firmy nie powinny angażować się w działania społeczne i środowiskowe. Nietrudno się zgodzić, że firmy nie są organizacjami non profit, a akcjonariusze są kluczowymi interesariuszami. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że obecnie mamy inne warunki, w jakich funkcjonuje biznes niż za czasów Friedmana, a mimo to również dzisiaj wielu sceptyków idei CSR podpiera się argumentem wspomnianego noblisty, usprawiedliwiając często nieetyczne praktyki przedsiębiorstw.

Typ artykułu

Obszar tematyczny