Artykuły eksperckie

28 grudnia 2011

Finał konkursu „Raporty Społeczne 2011”

Rozstrzygnięcie konkursu „Raporty społeczne 2011″, w którym nagradzane są najlepsze raporty firm z zakresu CSR. Justyna Czarnoba, menedżer komunikacji korporacyjnej i CSR opowiada o pracy nad raportem.

8 listopada 2011

Wpływ CSR na konkurencyjność małych i średnich firm. Mali, ale odpowiedzialni – przykłady dobrych praktyk w sektorze MŚP regionu śląskiego

Joanna Nowak

Zrównoważony rozwój, odpowiedzialny biznes, formy zaangażowania społecznego przedsiębiorstw na rzecz otoczenia – dzisiaj prawie każde duże przedsiębiorstwo i korporacja prowadzi działania społecznie odpowiedzialne. W małych i średnich firmach są one prowadzone z mniejszym rozmachem i na mniejszą skalę, czasami wręcz zaniedbywane ze względu na koszty jakie generują lub ze względu na stanowisko szefów tych firm – najczęściej właścicieli – którzy uważają je za zbyteczne i nie przynoszące efektów. Ale czy tak jest na pewno?

26 września 2011

Teoria interesariuszy wczesnego Freemana – nie tylko etyka

Dominik Stanny

Słowo stakeholder, w języku polskim tłumaczone najczęściej jako interesariusz, na tyle zadomowiło się w dyskusjach nad CSR, że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak krótka jest jego historia. Do wprowadzenia tego terminu do języka teorii zarządzania przyczynił się R.E. Freeman, twórca teorii interesariuszy.

30 maja 2011

Odpowiedzialność Społeczna w Procesie Zarządzania Przedsiębiorstwem

Książka „Odpowiedzialność Społeczna w Procesie Zarządzania Przedsiębiorstwem” prezentuje koncepcję społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) w kontekście zarządzania i rozwoju organizacji.

5 kwietnia 2011

Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie odpowiedzialnym społecznie

Paweł Szaradowski

Firmy chcąc dzięki działaniom CSR uzyskać w przyszłości przewagę konkurencyją w swojej branży, będą musiały rozważyć świadome kształtowanie kultury organizacyjnej w kierunku innowacyjności, otwartości, gotowości do zmian. Taka kultura może zwiększyć zaangażowanie pracowników, których postawa może przyczynić się to wzrostu wartości firmy.

Typ artykułu

Obszar tematyczny