Artykuły eksperckie

28 kwietnia 2016

Co w trawie piszczy… czyli CSR w badaniach w 2015 roku

Agata Gruszecka-Tieśluk

Temat społecznej odpowiedzialności jest na tyle szeroki i wielowątkowy, że daje spore pole do popisu, jeśli chodzi o badania. Rok 2015, jak i poprzednie lata, także obfitował w różnego rodzaju analizy dotyczące zarówno ogólnej kondycji biznesu w zakresie CSR, jak i bardziej szczegółowych tematów. Poniżej przedstawiam wybrane polskie i zagraniczne badania wraz z krótkim omówieniem.

21 kwietnia 2016

CSR i PR – czy łączy je tylko R?

Mirella Panek-Owsiańska

Pod koniec lat 90. akademicy i działacze społeczni biorący udział w międzynarodowych konferencjach po raz pierwszy zetknęli się z terminem CSR określającym wówczas prospołeczne i prośrodowiskowe działania firm komercyjnych. I tak m.in. z długich rozmów profesora etyki Bolesława Roka z Anitą Roddick, założycielką The Body Shop – sklepu zajmującego się etyczną produkcją i dystrybucją kosmetyków, zrodził się pomysł powołania w Polsce organizacji, która będzie edukować i popularyzować filozofię odpowiedzialnego biznesu.

13 kwietnia 2016

W trosce o zielone płuca świata

Agata Rudnicka

Żyjemy na kredyt. Zaciągamy go na każdym kroku, czerpiąc z nieodnawialnych zasobów środowiska i burząc równowagę przyrodniczą. Cena rozwoju czy brak głębszej refleksji? Jako konsumenci chętnie korzystamy z dobrodziejstw współczesności, jednak nie zawsze dostrzegamy bezpośrednią zależność między naszymi wyborami a jakością życia i stanem środowiska, które przestano nawet nazywać naturalnym.

24 marca 2016

Wolontariusze w mediach społecznościowych

Karol Krzyczkowski

Wolontariat pracowniczy jako element działań CSR firmy jest, a przynajmniej powinien być, włączony w jej działania PR i komunikację. Wolontariusze działają na rzecz społeczności i od właściwej komunikacji pomiędzy tymi dwiema grupami zależy, czy działania wolontariuszy odpowiadają rzeczywistym potrzebom istniejącym w środowisku lokalnym. Od komunikacji zależy także budowa zaufania i relacji między firmą a społecznością, co przekłada się na możliwość realizacji kolejnych, coraz bardziej złożonych działań.

31 grudnia 2015

Smart i sustainable cities

Agata Gruszecka-Tieśluk

Zrównoważone i inteligentne miasta to szeroko dyskutowane współcześnie koncepcje rozwoju zakładające poprawę jakości życia przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnego oddziaływania na środowisko i bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych. Inteligentne miasto jest strukturą, w której wykorzystuje się nowoczesne technologie oraz narzędzia komunikacyjne do usprawniania infrastruktury.

Typ artykułu

Obszar tematyczny