Artykuły eksperckie

8 czerwca 2014

Raportowanie zintegrowane – nowy trend, stare wyzwania

Aleksandra Stanek-Kowalczyk

Publikacja przez IIRC (International Integrated Reporting Council) w kwietniu tego roku draftu zasad dotyczących raportowania zintegrowanego i rozpoczęcie procesu ich konsultacji, nie tylko wzmocniła, ale też ukierunkowała dyskusję dotyczącą tego zagadnienia.

7 czerwca 2014

Whistleblowing, czyli zapobieganie zagrożeniom

Zdarzenia spowodowane łamaniem prawa bądź zasad etycznych przez członków organizacji mogą zagrozić firmie. Zarządzanie ich zgłaszaniem, choć trudne, jest konieczne.

Typ artykułu

Obszar tematyczny