Artykuły eksperckie

13 sierpnia 2012

Zielona marchewka

Piotr Ślusarski

Jak klienci mogą zmusić firmy do ekologicznego zaangażowania? Motywując je zakupami, zamiast – jak dotychczas – bojkotować.

Typ artykułu

Obszar tematyczny