Artykuły eksperckie

26 lipca 2013

Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych – nowy raport

Socjolodzy sprawdzili potencjał i ograniczenia działających w Polsce agencji zatrudnienia pomagających osobom niepełnosprawnym. Z inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

18 czerwca 2013

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne – nowa publikacja warta uwagi

Agata Gruszecka-Tieśluk

„XXI wiek ma być okresem w historii świata charakteryzującym się ogólnym niedoborem czystego powietrza i wody, malejącymi zasobami ropy i brakiem ziemi pod uprawy żywności. W konsekwencji odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój są jednymi z istotnych wyzwań współczesnej cywilizacji i nie mogą być obojętne dla uczestników rynków finansowych”.

5 kwietnia 2013

Corporate Responsibility in Europe: Government Involvement in Sector-specific Initiatives

Książka ta opisuje przykłady inicjatyw promujących CSR podejmowane przez różne instytucje publiczne, między innymi ministerstwa czy organizacje pozarządowe z ośmiu krajów europejskich, w tym z Polski.

1 marca 2013

Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych

Opisana w publikacji „Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych” metoda HIP (Human Impact + Profit; efekt ludzki + zysk) jest fundamentem nowego sposobu inwestowania, który zakłada dążenie do pomnażania zysków na drodze budowy lepszego świata.

4 lutego 2013

„Global Risks 2013” – raport Światowego Forum Ekonomicznego

W tym roku Światowe Forum Ekonomiczne odbywało się w dniach 23-27 stycznia. Dominowała problematyka wzmocnienia odporności państw na globalne zagrożenia. Ogólnoświatowe ryzyka zostały zaprezentowane w ósmej edycji raportu „Global Risks 2013”.

26 listopada 2012

Zrównoważona energia – bez pary w gwizdek

Fundacja Ekorozwoju wydała polską wersję książki prof. Davida JC MacKaya pt. „Zrównoważona energia – bez pary w gwizdek”.

22 listopada 2012

Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu

Książka pt. „Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu” autorstwa dr Magdaleny Krukowskiej dotyczy mierzenia społecznej odpowiedzialności biznesu, zawiera też wyniki badań empirycznych.

21 października 2012

CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie

Książka „CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie” autorstwa dr Agaty Rudnickiej wyjaśnia pojęcia i zagadnienia z zakresu społecznej odpowiedzialności, wskazuje, jak można je włączyć do strategii przedsiębiorstwa, aby stały się narzędziem rozwiązywania problemów, minimalizowania ryzyka i poprawy reputacji firmy.

5 stycznia 2012

Nowe horyzonty. Przewodnik po społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonym

Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona czytelników, w tym praktyków i teoretyków zarządzania, zainteresowanych przemianami w zakresie postrzegania roli biznesu we współczesnym społeczeństwie. Autorzy przedstawiają w niej obecny stan debaty na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz rozwoju zrównoważonego.

1 października 2011

Bankier ubogich. Historia mikrokredytu

„Bankier ubogich. Historia mikrokredytu” to autobiografia twórcy największej instytucji mikrokredytowej na świecie i historia rozwoju niezwykłego banku.

Typ artykułu

Obszar tematyczny