Artykuły eksperckie

18 grudnia 2023

Podziały pokoleniowe barierą na drodze do spójności społecznej

Marzena Strzelczak

Warto przyjrzeć się temu, jakie stereotypy stoją za powszechnie wykorzystywanymi podziałami na generacje i etykietkami pokoleniowymi, oraz zastanowić się, co tracimy, opierając się na wpisanych w nie założeniach. To zachęta, by sięgać głębiej, badać i oceniać rzeczywiste potrzeby, motywacje, mocne i słabe strony ludzi w różnym wieku

7 grudnia 2023

Co się dzieje w wolontariacie i wolontariacie pracowniczym? [prasówka #11/2023]

Karol Krzyczkowski

Końcówka roku tradycyjnie obfituje w wydarzenia i publikacje poświęcone tematyce wolontariatu. Z jednej strony wpływ na to mają obchody Dnia Wolontariusza, a z drugiej to czas kulminacyjnych działań w wielu projektach społecznych. Pojawiły się też ciekawe zapowiedzi tego, co nas czeka już na początku 2024 roku.

30 listopada 2023

Mądre pomaganie nastawione na eliminację przyczyn

Karol Krzyczkowski

Mądre pomaganie to pomaganie skupione na efektywności, celowości i na tym, by wyeliminować przyczyny, zamiast walczyć ze skutkami. Ważne jest to, żeby po zakończonej pomocy nastąpiła pewna trwała zmiana, dzięki której podobna pomoc już nie będzie potrzebna

16 listopada 2023

Zielone obligacje a raportowanie ESG

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Sektor finansowy wymaga i premiuje – inwestorzy wybierają spółki z transparentnym zarządzaniem kwestiami ESG. Wiele spółek przeżywa ogromne przemiany i nie jest możliwe, aby całościowa transformacja wydarzyła się jutro, potrzeba czasu, to jest proces. Potrzeba też rzetelnej i przejrzystej komunikacji z rynkiem. Raportowanie ESG jest jednym z narzędzi tej komunikacji, które w zunifikowany sposób pokazuje cele i osiągany na drodze do nich postęp.

31 października 2023

Nowe regulacje obejmujące wpływ firm a świadomość wyzwań środowiskowych

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Często mierzymy się z pytaniem, czy te regulacje mają pomóc, czy dodają pracy i obowiązków administracyjnych. Trzeba to jasno przyznać, że w zakresie zrównoważonej transformacji, klimatu i sustainability potrzeba regulacji, bo sama dobra wola, jak widać, nie wystarczyła do tego, żeby zatrzymać postępujące nierówności czy kryzys klimatyczny

14 października 2023

Kogo dotyczy rewolucja ESG?

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Na odpowiedzialność biznesu wobec zrównoważonego rozwoju należy patrzeć jak na licencję na działanie. W stosunku do pracowników, społeczeństwa i osób, które oczekują korzystania ze wspólnych zasobów w uczciwy sposób

11 października 2023

Wypowiedź Marii Krawczyńskiej-Kaczmarek w Parkiecie

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Skuteczna i wiarygodna komunikacja w obszarze ESG musi być oparta przede wszystkim na faktach, czyli rzetelnych danych. To fundament, od którego zależy reputacja firmy i postrzeganie jej przez kluczowych interesariuszy – inwestorów, kontrahentów, pracowników czy klientów i konsumentów. Rzetelność polega również na transparentnym informowaniu, jak przedsiębiorstwo odpowiada na istotne dla jego działalności wyzwania dotyczące czynników ESG oraz jak definiowane są poszczególne priorytety.

15 września 2023

Rozwój sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju jako szansa

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Pomimo licznych wyzwań, w tym kosztów operacyjnych, związanych z rozpoczęciem procesu zbierania i raportowania danych ESG, jednolity standard raportowania ESRS oraz docelowo obowiązek weryfikacji zewnętrznej danych przyniosą w długim okresie zdecydowane korzyści. Raportujący będą w stanie w jednolity sposób dostarczać zebrane dane ESG w odpowiedzi na liczne zapytania i dla różnych użytkowników, którzy będą mieli komfort rzetelności zweryfikowanych danych, a jednocześnie możliwości porównywalności danych pomiędzy podmiotami

1 września 2023

Dyrektywa CSRD zwiększa wartość raportowania pozafinansowego

Monika Kulik

Dane niefinansowe będą traktowane tak jak finansowe: będą miały taką samą wagę, podlegały takiemu samemu procesowi weryfikacji, audytowania. Muszą więc mieć odpowiednią jakość, być rzetelne i wiarygodne

25 sierpnia 2023

Skąd pomysł na suplement DINC Creative?

Marzena Strzelczak

Punktem wyjścia było dostrzeżenie wagi tematu narracji czy komunikacji oraz promocji produktów i usług, a także budowania wizerunku organizacji. Uznając prawo, a nawet obowiązek zadbania, by komunikacja firmy była spójna z tym, co faktycznie dzieje się wewnątrz organizacji, a nie tylko diversitywashingiem, trzeba też przyjąć odpowiedzialność właśnie za narracje

Typ artykułu

Obszar tematyczny