Artykuły eksperckie

21 stycznia 2024

Edukacja w łańcuchu wartości kluczem do sukcesu zrównoważonej transformacji

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Duże firmy będą wymagały szeregu wiarygodnych danych, za pomocą których będą mogły ocenić, czy np. ich dostawca stosuje odpowiednie praktyki z zakresu zrównoważonego rozwoju. Podmioty z sektora MŚP już dziś powinny więc przygotować się na potrzeby swoich partnerów biznesowych, zwłaszcza tych objętych bezpośrednio nowymi regulacjami dotyczącymi ESG.

22 grudnia 2023

Punkty zwrotne dla ESG w 2023 roku

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

W ubiegłym roku mogliśmy zaobserwować dużą dynamikę na polu regulacji ESG, zwłaszcza w odniesieniu do Unii Europejskiej. Wśród punktów zwrotnych warto wskazać na m.in. opublikowanie pierwszego zestawu ESRS, wstępne porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego ws. dyrektywy CSDD dotyczącej należytej staranności czy przyjęcie pozostałych czterech celów środowiskowych Taksonomii UE oraz opartego na niej standardu zielonych obligacji UE.

20 grudnia 2023

Planowanie wolontariatu w organizacji

Karol Krzyczkowski

Ustawa gwarantuje wolontariuszom określone świadczenia. Część z nich jest oznaczona jako świadczenie obowiązkowe, ale niektóre z nich zależą od dobrej woli organizatora, który może je zapewnić, ale nie musi tego robić. Dla potrzeb tego zestawienia wziąłem pod uwagę tylko „pakiet obowiązkowy”

19 grudnia 2023

Głos w debacie „Po wyborach. Najpilniejsze sprawy dla organizacji”

Karol Krzyczkowski

Czas i praktyka pokażą, czy zgodnie z deklaracjami, które zewsząd słychać, możemy oczekiwać, że wszyscy zostaniemy przynajmniej wysłuchani, a temat zmian w wolontariacie nie będzie spychany na dalszy plan.

18 grudnia 2023

Podziały pokoleniowe barierą na drodze do spójności społecznej

Marzena Strzelczak

Warto przyjrzeć się temu, jakie stereotypy stoją za powszechnie wykorzystywanymi podziałami na generacje i etykietkami pokoleniowymi, oraz zastanowić się, co tracimy, opierając się na wpisanych w nie założeniach. To zachęta, by sięgać głębiej, badać i oceniać rzeczywiste potrzeby, motywacje, mocne i słabe strony ludzi w różnym wieku

7 grudnia 2023

Co się dzieje w wolontariacie i wolontariacie pracowniczym? [prasówka #11/2023]

Karol Krzyczkowski

Końcówka roku tradycyjnie obfituje w wydarzenia i publikacje poświęcone tematyce wolontariatu. Z jednej strony wpływ na to mają obchody Dnia Wolontariusza, a z drugiej to czas kulminacyjnych działań w wielu projektach społecznych. Pojawiły się też ciekawe zapowiedzi tego, co nas czeka już na początku 2024 roku.

30 listopada 2023

Mądre pomaganie nastawione na eliminację przyczyn

Karol Krzyczkowski

Mądre pomaganie to pomaganie skupione na efektywności, celowości i na tym, by wyeliminować przyczyny, zamiast walczyć ze skutkami. Ważne jest to, żeby po zakończonej pomocy nastąpiła pewna trwała zmiana, dzięki której podobna pomoc już nie będzie potrzebna

16 listopada 2023

Zielone obligacje a raportowanie ESG

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Sektor finansowy wymaga i premiuje – inwestorzy wybierają spółki z transparentnym zarządzaniem kwestiami ESG. Wiele spółek przeżywa ogromne przemiany i nie jest możliwe, aby całościowa transformacja wydarzyła się jutro, potrzeba czasu, to jest proces. Potrzeba też rzetelnej i przejrzystej komunikacji z rynkiem. Raportowanie ESG jest jednym z narzędzi tej komunikacji, które w zunifikowany sposób pokazuje cele i osiągany na drodze do nich postęp.

31 października 2023

Nowe regulacje obejmujące wpływ firm a świadomość wyzwań środowiskowych

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Często mierzymy się z pytaniem, czy te regulacje mają pomóc, czy dodają pracy i obowiązków administracyjnych. Trzeba to jasno przyznać, że w zakresie zrównoważonej transformacji, klimatu i sustainability potrzeba regulacji, bo sama dobra wola, jak widać, nie wystarczyła do tego, żeby zatrzymać postępujące nierówności czy kryzys klimatyczny

14 października 2023

Kogo dotyczy rewolucja ESG?

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Na odpowiedzialność biznesu wobec zrównoważonego rozwoju należy patrzeć jak na licencję na działanie. W stosunku do pracowników, społeczeństwa i osób, które oczekują korzystania ze wspólnych zasobów w uczciwy sposób

Typ artykułu

Obszar tematyczny