Artykuły eksperckie

18 lipca 2016

Klastry społecznie odpowiedzialne

Izabela Mendel

Społeczna odpowiedzialność wpisuje się w strategię zarządzania, stanowi istotny element budowania wizerunku i tożsamości organizacji oraz ważny element kultury organizacyjnej. Wdrażana i realizowana jest na poziomie autonomicznych jednostek. Należy zatem zadać pytanie: czy w organizacji sieciowej, jaką jest klaster, istnieje potrzeba i możliwość prowadzenia działalności społecznie odpowiedzialnej. Czy klaster może być społecznie odpowiedzialny?

10 lipca 2016

7 życzeń, czyli czego naprawdę oczekują czytelnicy raportów społecznych – wyniki eksperymentu

Marcin Grzybek, Ewa Albińska

W toku dyskusji tworzą się dwa obozy: tych, którzy uważają, że raporty nie są dla każdego, ale dla najbliższego otoczenia firmy, np. pracowników, akcjonariuszy, dostawców, oraz tych, którzy są przekonani, że raport ma trafiać „pod strzechy”.

27 czerwca 2016

Święto marki – rzecz o jubileuszach

dr Agnieszka Siarkiewicz

Po co świętować? Aby nie przegapić szansy na zaistnienie w umysłach naszych interesariuszy. Także nie zwalniać przestrzeni do komunikacji, którą chętnie wykorzysta nasza konkurencja – bo kolejna okazja do świętowania najprawdopodobniej za 5 lat. Jubileusze mogą mieć swój pozytywny wpływ na kulturę organizacyjną – wspierać tożsamość firmy, przypominać o jej wartościach, budować poczucie dumy z bycia członkiem tej organizacji.

17 czerwca 2016

Komentarz ekspercki do Barometru CSR Francusko Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP)

Agata Gruszecka-Tieśluk

Temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest obecny w firmach na polskim rynku już od blisko 20 lat. Niemniej jednak poziom zaawansowania wdrażania idei jest bardzo zróżnicowany, od firm posiadających wieloletnią strategię CSR, do tych „początkujących w tym zakresie”, co doskonale odzwierciedlają badania Barometru CSR CCIFP.

16 czerwca 2016

Iluzoryczne przeszkody, realne korzyści

Marzena Strzelczak

W ciągu czterech lat, które upłynęły od inauguracji Karty Różnorodności w Polsce, zrealizowane zostały dwa badania wśród jej sygnatariuszy. Pierwsze było elementem szerszego projektu – objął on od maja do września 2014 r. 11 krajów (spośród 13), w których wówczas Karta Różnorodności była obecna. Było to jedno z przedsięwzięć Platformy Wymiany Wiedzy i Współpracy Kart…

Typ artykułu

Obszar tematyczny