Artykuły eksperckie

23 listopada 2009

Raport dla pracowników?

Anna Losa-Jonczyk

Raport społeczny staje się obecnie standardowym elementem strategii komunikacyjnej firm odpowiedzialnych społecznie. Firm, które rozumieją, że przejrzysta informacja o szeroko pojętej działalności w poszczególnych segmentach umożliwia stałą relację z jej interesariuszami, a co za tym idzie wzrost sukcesu finansowego w dłuższej perspektywie czasowej.

6 marca 2009

Secondment – outsourcing personalny

Iwona Kuraszko

Coraz więcej firm dostrzega, że secondment jest efektywnym narzędziem rozwoju personelu i jego motywacji. Początkowo outsourcing dotyczył jedynie funkcji informatycznych, jednak w miarę dostrzegania przez menedżerów nowych korzyści z jego stosowania, rozszerzył się na inne obszary. Jego celem jest przynoszenie korzyści z wymiany dla wszystkich stron.

30 stycznia 2009

Wolontariat pracowniczy – co daje firmie?

Iwona Kuraszko

Eksperci podkreślają, że działania z zakresu CSR powinny w pierwszej kolejności obejmować pracowników. Szczególnie, gdy działamy w gospodarce wiedzy, która, w dużej mierze, oparta jest na potencjale intelektualnym ludzi.

1 grudnia 2008

Pełna partycypacja w zarządzaniu. Tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata

„Pełna partycypacja w zarządzaniu” stanowi próbę znalezienia wspólnego mianownika najskuteczniejszych i najbardziej wyjątkowych praktyk w zakresie zarządzania organizacjami, będąc jednocześnie praktycznym przewodnikiem po świecie firm, w których każdy pracownik staje się odpowiedzialnym menedżerem.

Typ artykułu

Obszar tematyczny