Artykuły eksperckie

4 października 2010

Praca niewolnicza jako przejaw aspołecznych tendencji w kształtowaniu form powiązań pomiędzy przedsiębiorcami a wykonawcami zadań

Dominika Bąk-Grabowska

Wskazuje się, że zapotrzebowanie na pracowników-niewolników zgłaszają niejednokrotnie przedsiębiorstwa zachodnie, mające swoje zakłady produkcyjne zlokalizowane w krajach afrykańskich bądź azjatyckich, lub funkcjonujące na zasadzie offshoringu. (…) Należy zwrócić uwagę na problem pracy niewolniczej w kontekście całego łańcucha dostaw danego przedsiębiorstwa. Może się bowiem okazać, że wiele zachodnich przedsiębiorstw wykorzystuje pracę niewolniczą w sposób pośredni, oczekując taniego produktu od swoich dalekowschodnich kooperantów.

26 sierpnia 2010

Zrównoważony rozwój a kapitał ludzki

Iwona Kuraszko

W czasach, gdy coraz bardziej zwraca się uwagę na rozwój kapitału społecznego, zasady odpowiedzialności w stosunku do pracowników są kluczowym czynnikiem. Dobre warunki pracy i przyjazna atmosfera pomiędzy pracownikami bezpośrednio wpływają na kreatywność, skuteczność i lojalność pracowników.

Typ artykułu

Obszar tematyczny