Artykuły eksperckie

4 października 2010

Praca niewolnicza jako przejaw aspołecznych tendencji w kształtowaniu form powiązań pomiędzy przedsiębiorcami a wykonawcami zadań

Dominika Bąk-Grabowska

Wskazuje się, że zapotrzebowanie na pracowników-niewolników zgłaszają niejednokrotnie przedsiębiorstwa zachodnie, mające swoje zakłady produkcyjne zlokalizowane w krajach afrykańskich bądź azjatyckich, lub funkcjonujące na zasadzie offshoringu. (…) Należy zwrócić uwagę na problem pracy niewolniczej w kontekście całego łańcucha dostaw danego przedsiębiorstwa. Może się bowiem okazać, że wiele zachodnich przedsiębiorstw wykorzystuje pracę niewolniczą w sposób pośredni, oczekując taniego produktu od swoich dalekowschodnich kooperantów.

26 sierpnia 2010

Zrównoważony rozwój a kapitał ludzki

Iwona Kuraszko

W czasach, gdy coraz bardziej zwraca się uwagę na rozwój kapitału społecznego, zasady odpowiedzialności w stosunku do pracowników są kluczowym czynnikiem. Dobre warunki pracy i przyjazna atmosfera pomiędzy pracownikami bezpośrednio wpływają na kreatywność, skuteczność i lojalność pracowników.

23 listopada 2009

Raport dla pracowników?

Anna Losa-Jonczyk

Raport społeczny staje się obecnie standardowym elementem strategii komunikacyjnej firm odpowiedzialnych społecznie. Firm, które rozumieją, że przejrzysta informacja o szeroko pojętej działalności w poszczególnych segmentach umożliwia stałą relację z jej interesariuszami, a co za tym idzie wzrost sukcesu finansowego w dłuższej perspektywie czasowej.

6 marca 2009

Secondment – outsourcing personalny

Iwona Kuraszko

Coraz więcej firm dostrzega, że secondment jest efektywnym narzędziem rozwoju personelu i jego motywacji. Początkowo outsourcing dotyczył jedynie funkcji informatycznych, jednak w miarę dostrzegania przez menedżerów nowych korzyści z jego stosowania, rozszerzył się na inne obszary. Jego celem jest przynoszenie korzyści z wymiany dla wszystkich stron.

30 stycznia 2009

Wolontariat pracowniczy – co daje firmie?

Iwona Kuraszko

Eksperci podkreślają, że działania z zakresu CSR powinny w pierwszej kolejności obejmować pracowników. Szczególnie, gdy działamy w gospodarce wiedzy, która, w dużej mierze, oparta jest na potencjale intelektualnym ludzi.

Typ artykułu

Obszar tematyczny