Artykuły eksperckie

8 maja 2014

User-driven innovation – jak tworzyć innowacje w oparciu o potrzeby klientów?

Marcin Grzybek

Liczba źródeł pochodzenia innowacji jest właściwie nieograniczona – mogą one być wynikiem badań prowadzonych przez działy Research and Development, efektem analiz rynku i konkurencji, mogą też być tworzone przez placówki naukowe współpracujące z przedsiębiorstwem, bądź nawet pojedynczego pracownika. Wszystkie te rozwiązania obarczone są dużym ryzykiem nieodpowiadania na realne potrzeby i wymagania klientów. Bezpieczniejszym sposobem na wprowadzanie innowacji jest konsultowanie ich projektów bezpośrednio z ich przyszłymi odbiorcami, a więc z klientami (obecnymi lub potencjalnymi) firmy. O angażowaniu klientów w proces tworzenia innowacji mówi koncepcja user-driven innovation (pojęcie tłumaczone jest na polski jako „popytowe podejście do innowacji”).

12 kwietnia 2014

Społeczna odpowiedzialność sportu

Magdalena Andrejczuk

Sport budzi ogromne emocje, fascynuje miliony kibiców, jest też nośnikiem wielu ważnych wartości zapisanych w credo olimpiady, w tym szlachetnej rywalizacji w duchu fair play. Założenie to w prosty sposób powinno kierować sport do idei odpowiedzialności społecznej, jednak skandale, łamanie praw człowieka czy też rażące zaniedbania pokazują główne organizacje i wydarzenia sportowe w bardzo złym świetle. Czy istnieje recepta na wprowadzenie zasad CSR w sporcie?

18 marca 2014

Wywiad z Dwayne Baraka

Agata Rudnicka

Dlaczego społeczna odpowiedzialność to ważny business case
Autorką pytań I tłumaczenia jest Agata Rudnicka, Wydział Zarządzania UŁ oraz CSR Impact

10 października 2013

Tworzenie wartości wspólnej – przyszłość odpowiedzialności biznesu?

Piotr Wójcik

Aktywność gospodarcza jest niezaprzeczalnie źródłem bogactwa i rozwoju. Jednak, jak nigdy dotąd, odczuwamy koszty zewnętrzne działalności biznesowej. Pogorszenie stanu środowiska naturalnego, pogłębiające się rozwarstwienie dochodów i obniżenie jakości życia to tylko niektóre z nich. Dostrzeżenie obu stron rozwoju ekonomicznego spowodowało, iż zaczęto zastanawiać się nad rolą przedsiębiorstwa w społeczeństwie, a jego aktywność rozpatrywać w szerszym kontekście. Firmy zaczęły więc angażować się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialność (CSR). Stało się to jednak źródłem dylematu – rozwiązywanie przez biznes problemów społecznych i środowiskowych wymaga nie tylko odpowiedniego know-how, ale również nakładów finansowych.

23 września 2013

Drużyna B ratuje Planetę A

Agnieszka Abec

Jest 13 czerwca 2013, znajdujemy się w jednej z najbardziej prestiżowych londyńskich sal galowych, siedzibie Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Na scenie siedem osób, na widowni nieco ponad dwieście, transmisja na żywo gromadzi uczestników przeszło pięćset specjalnie zorganizowanych spotkań w stu dwudziestu krajach na świecie.

29 sierpnia 2013

Zielony biznes z perspektywy brytyjskiej

Monika Maciejewska

W Wielkiej Brytanii zarejestrowanych jest 4,8 miliona prywatnych przedsiębiorstw łącznie zatrudniających 23,9 miliona osób i generujących obroty w wysokości 3100 miliardów funtów. Małe i średnie przedsiębiorstwa pochłaniają 59.1% całego zatrudnienia w sektorze prywatnym oraz 48.8% obrotu. Zdecydowana większość firm w sektorze prywatnym Wielkiej Brytanii, 99,2% oceniane są jako małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 pracowników, 30.000 jako średnie (50-249 pracowników) i tylko 6.000 jako duże.

12 kwietnia 2013

Moda na pomaganie. Obalamy pięć mitów o wolontariacie pracowniczym

Marcin Dzierżanowski

Daria Murawska jeszcze jako studentka angażowała się w pomaganie organizacjom pozarządowym i gdy zaczęła pracować w Tchibo Warszawa, bardzo jej tego brakowało. Dlatego w konkursie firmowym na innowacje w zarządzaniu zgłosiła pomysł wprowadzenia programu wolontariatu.

26 marca 2013

Otwarte innowacje – w drodze ku intelektualnemu przewrotowi

Magdalena Andrejczuk

W grafice „Prawdziwy rozmiar Afryki”, autor Kai Krause chce prostym obrazem wyrazić ogromną przestrzeń: geograficzną, społeczną i kulturową a także gospodarczą kontynentu afrykańskiego. Udaje mu się to za pomocą prostego obrazu – infografiki. Infografika jest nie tylko próbą zdefiniowania problemu społecznego oraz formą pobudzenia zmiany społecznej, ale także metaforą otwartych innowacji. Poszukiwanie nowego spojrzenia i prowokowanie do stawiania pytań, a także udostępnianie rozwiązania na zasadzie otwartości to właśnie cechy otwartych innowacji.

25 lutego 2013

Zarządzanie relacjami z interesariuszami jako jeden z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu

Marcin Grzybek

Mianem interesariuszy (ang. stakeholders) w teorii zarządzania określa się te „podmioty (osoby, społeczności, instytucje, organizacje, urzędy), które mogą wpływać na przedsiębiorstwo oraz pozostają pod wpływem jego działalności”. Innymi słowy są to osoby i instytucje będące otoczeniem przedsiębiorstwa, wchodzące z nim w bezpośrednie lub pośrednie relacje.

28 stycznia 2013

Czego nauczyło nas Occupy Wall Street?

Najprościej na tytułowe pytanie można odpowiedzieć: wszystkiego. Occupy Wall Street (OWS) w ciągu zaledwie kilku miesięcy, z inicjatywy skupionej wokół amerykańskiego centrum rynku kapitałowego przekształciło się w globalny ruch, zbiorczo określany jako Occupy Movement (OM). Jest to przykład dobrze zorganizowanego aktywizmu, który dla nas – pomimo różnic społecznych i kulturowych – może być ciekawą lekcją technik społecznej mobilizacji.

Typ artykułu

Obszar tematyczny